Minder naar de huisarts door eigen risico

Vanwege een forse misvatting over de zorgverzekering dreigen mensen de huisarts te gaan mijden. Ze denken dat ze een bezoek aan de huisarts uit het eigen risico moeten betalen en blijven daarom thuis. In werkelijkheid valt de huisarts niet onder het eigen risico.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel is het eigen risico stap voor stap verhoogd. Het doel daarvan is om de niet-noodzakelijke zorg af te remmen. Maar, een hoger eigen risico kan ook mensen belemmeren de zorg in te roepen die ze hard nodig hebben.

Ziekenhuis
De huisart valt niet onder het eigen risico, maar toch noemen veel mensen de huisarts als een manier om het zorggebruik te verminderen. Het kan zijn dat mensen het echt niet weten. Het is ook mogelijk dat mensen niet naar de huisarts gaan, omdat ze bang zijn dat ze worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. En ziekenhuisbezoek valt wel onder het eigen risico.

Bron

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl