Prinsjesdag 2019: waar gaan de miljarden naar toe?

In 2020 verwacht het kabinet 305,5 miljard euro aan inkomsten. Bijna alle ministeries krijgen er geld bij. Waar komt het geld vandaan en hoe wordt het geld verdeeld?
Uitgaven 2020  
Sociale zekerheid +4 miljard 85,8 miljard
Zorg +2,5 miljard 82,2 miljard
Onderwijs, cultuur wetenschap +0,6 miljard 39,1 miljard
Gemeente/provinciefonds +1,7 miljard 34,2 miljard
Buitenlandse zaken -0,1 miljard 13,1 miljard
Justitie en veiligheid  +0,7 miljard 11,8 miljard
Defensie  + 0,6 miljard 10,6 miljard
Infrastructuur en waterstaat -0,6 miljard 9,5 miljard
Rentelasten -0,7 miljard 4,8 miljard
Binnenlandse zaken +0,6 miljard 5,5 miljard
Economische zaken en klimaat +0,8 miljard 4,8 miljard
Financiën gelijk 1,7 miljard
Landbouw, natuur +0.5 miljard 1,3 miljard
Overig -1,5 miljard
Totaal 302,1miljard

 

 

Inkomsten   
Inkomstenbelasting +1,7 miljard 63,4 miljard
Omzetbelasting +0,9 miljard 60,5 miljard
Premies volksverzekeringen -1,8 miljard 41,7 miljard
Premie zorgverzekeringswet - 0,2 miljard 43,2 miljard
Premies werknemersverz. +1,3 miljard 26,9 miljard
Vennootschapsbelasting + 0,9 miljard 26,2 miljard
Accijnzen +0,1 miljard 12,4 milard
Bel. Milieugrondslag -1,4 miljard 4,5 miljard
Overdrachts + ass. Belasting +0,4 miljard 6 miljard
Dividendbelasting -0,3 miljard 5,2 miljard
Motorrijtuigenbelasting +0,1 miljard 4,4 miljard
Invoerrechten +0,2 miljard 3,5 miljard
BPM +0,3 miljard 2,5 miljard
Verhuurderheffing +0,1 miljard 1,8 miljard
Gasbaten 1,1 miljard
Erf- en schenkbelasting +0,1 miljard 1,7 miljard
Bankbelasting -0,1 miljard 0,4 miljard
Overig 1,3 miljard
Totale inkomsten: 305,5 miljard

 

Bij deze uitgaven is er sprake van een overschot van 3,4 miljard euro.

bron: Telegraaf