Regeerakkoord aangepast, lastenverzwaring blijft fors

De inkomensafhankelijke zorgpremie komt er niet, maar er vinden nu wijzigingen plaats in de plannen voor het belastingstelsel. Hierdoor moet Jan Modaal en iedereen die meer verdient nog steeds flink inleveren.

De aanpassingen zijn in het akkoord zijn als volgt:

  • De zorgtoeslag blijft bestaan.
  • De tarieven van de belastingschijven blijven gelijk. De belastingschijf van 42% gaat dus niet naar 38%, die van 52% gaat dus niet naar 49%. De champagne kan weer de kast in...
  • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.
  • De algemene heffingskorting wordt met 3% afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.
  • De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.
  • 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.
  • Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen.

Hoewel de pijn minder hevig is dan bij de inkomensafhankelijke zorgpremie, gaan door het aangepaste regeerakkoord de hogere inkomens er nog steeds het meest in koopkracht op achteruit.

Dubbel modaal
Uit kabinetsgegevens en CPB-cijfers blijkt dat een alleenverdiener met kinderen die dubbel modaal verdient er vanaf heden t/m 2017 in totaal 4,25% in koopkracht op achteruit gaat. Dat was met de inkomensafhankelijke zorgpremie nog 6,25%. Een stel met kinderen, waarvan de een dubbel modaal en de ander een half keer modaal verdient, gaat er nu 1,25% op achteruit, dat was eerst 3,25%.

Een alleenstaande zonder kinderen die dubbel modaal verdient, gaat er 1,25% op achteruit. Dat is wel een flinke verbetering, want door het oorspronkelijke regeerakkoord zou die er 5,75% op achteruit gaan.

Modaal
Voor mensen die een modaal inkomen hebben, verandert er niet zoveel aan de koopkracht. Een modale alleenverdiener met kinderen blijft 3,5% koopkracht verliezen.

In totaal gaat ruim de helft (54%) van de Nederlandse huishoudens er tot 2017 in koopkracht op achteruit, waarbij 15% van de huishoudens 5% of meer aan koopkracht verliest. In het oorspronkelijke regeerakkoord ging 58% er op achteruit en verloor daarbij 17% van de huishoudens 5% of meer aan koopkracht. Er is dus sprake van een matige verbetering, maar niet meer dan dat.

Werkloosheid valt hoger uit
Nare bijkomstigheid: door de nieuwe plannen valt de werkloosheid nu in 2017 0,3 procentpunt hoger uit dan bij de 2 weken geleden gepresenteerde plannen. Het begrotingstekort komt aan het einde van de komende kabinetsperiode 0,1 procentpunt hoger uit.

Geen koopkrachtbeloftes
De betrokken politici zijn tevreden over de nieuwe plannen. Volgens VVD-fractievoorzitter Zijlstra is nivellering van de inkomens "platgeslagen". Hij houdt wel een slag om de arm: "Er staan in het regeerakkoord zoveel maatregelen dat het niet mogelijk is voor ieder huishouden de koopkracht uit te rekenen." Over de 1000 euro die premier Rutte tijdens de verkiezingscampagne aan alle werkende Nederlanders beloofde, wordt helemaal niet meer gesproken.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Samsom is de inkomensverdeling in het nieuwe plan "minder uitgesproken". Samsom wilde geen koopkrachtverbetering beloven. "Na deze roerige tijd gaan we zo snel mogelijk aan de slag."

Reacties oppositie
SP-leider Roemer zegt dat de PvdA een modderfiguur slaat. "Alle bezuinigingen blijven, de mensen gaan het echt merken. Het eerlijk delen is een stuk minder geworden.", aldus Roemer. PVV-leider Wilders spreekt van "gestuntel van de hoogste orde".

D66-leider Pechtold is blij met de aanpassingen. D66 zal het kabinet "constructief waar het kan, kritisch waar het moet"  volgen. ''Maar ik hoop wel dat de hervormingen van het kabinet niet in het geding komen. De 250 miljoen die nu wordt gereserveerd om de hervorming van de WW en het ontslagrecht te compenseren baart me zorgen."

ChristenUnie-leider Slob vindt het afblazen van de inkomensafhankelijke zorgpremie ''getuigen van moed''. SGP-leider Kees van der Staaij vindt de aanpassing ook een ''goede zaak''.

50Plus leider Henk Krol is kritisch. ''Het 'nivelleringsfeestje' van PvdA-voorzitter Hans Spekman gaat door'', constateert hij. "VVD'ers zullen daar niet blij mee zijn. PvdA en VVD laten veel ouderen barsten." Volgens hem gaan AOW'ers met een klein pensioen er het meest op achteruit. "Schande", aldus Krol.

Bron

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl