Zorgverzekering: basispakket, aanvullingen en andere noodzakelijke weetjes

Sinds het huidige systeem van zorgverzekeringen is ingvoerd, is daar veel over gediscussieerd, maar in grote lijnen is de opzet gehandhaafd. 11 vragen en hun antwoorden geven een beeld van de stand van zaken.
 1. Wat dekt de basisverzekering?
 2. Wat is een naturapolis?
 3. En een restitutiepolis?
 4. Blijft het eigen risico ook in 2009 bestaan? 
 5. Is een aanvullende verzekering echt nodig?
 6. Kan ik wisselen van zorgverzekeraar?
 7. Is een verzekeraar verplicht mij te accepteren zonder medische keuring?
 8. Ik ben collectief verzekerd via mijn werkgever, maar binnenkort ga ik daar stoppen. Wat nu?
 9. Wie biedt de beste zorgverzekering?
 10. Ik heb een geschil met mijn verzekeraar over een vergoeding. Wat nu?
 11. Waar kom ik meer te weten?

Zorgverzekering

Wat dekt de basisverzekering?
De overheid bepaalt wat er allemaal in het basispakket zit. Dat is dus een minimale dekking. Desondanks breiden sommige verzekeraars het basispakket uit met wat extra vergoedingen en verschillen de prijzen dus per maatschappij. Verzekerd zijn in elk geval geneeskundige zorg door de huisarts en het ziekenhuis, geneesmiddelen, chirurgische tandheelkunde, beperkte fysiotherapie, hulpmiddelen, geestelijke gezondheidszorg, logotherapie, ergotherapie, dieetadvisering en ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer). Het basispakket lijkt dus op het voormalige oude ziekenfonds. Fysiotherapie voor volwassenen wordt alleen gedeeltelijk vergoed. Niet gedekt zijn onder andere alternatieve geneeswijzen. Wilt u daarvoor extra hoge vergoedingen ontvangen, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Sommige pakketten bieden ook preventieve zorg, zoals sportadvies en (griep)vaccinaties.

Wat is een naturapolis?

Als u een naturaverzekering hebt, kunt u in principe alleen naar artsen en andere zorgaanbieders als uw verzekeraar daar een contract mee heeft. Dit is de zogeheten gecontracteerde zorg. De verzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder; u hebt daar geen omkijken naar. Als u naar een zorgaanbieder stapt waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft, krijgt u meestal een – lagere – standaardvergoeding in plaats van volledige vergoeding van de behandeling. Een deel van de rekening zult u dan dus uit eigen zak moeten betalen.

En een restitutiepolis?
Bij een restitutieverzekering kiest u de zorgaanbieder zelf. U schiet de rekening voor en krijgt daarna de vergoeding van de verzekeraar. Vaak vergoedt de verzekeraar – als u een restitutiepolis hebt –  hogere bedragen dan bij een naturapolis. In sommige gevallen kan de nota ook direct naar de verzekeraar, maar dat zijn uitzonderingen. Dit brengt natuurlijk extra kosten met zich mee en daarom is de premie van een restitutieverzekering hoger dan van een naturaverzekering.

Blijft het eigen risico ook in 2009 bestaan?
Ja. Het eigen risico is op 1 januari 2008 ingevoerd en vervangt de no-claim korting. Het eigen risico bedraagt €150; dit is het wettelijk minimum, dat u altijd uit eigen zak betaalt. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico, tot een maximum van €500. In ruil daarvoor betaalt u maandelijks minder premie. Voor een deel van de zorg geldt het eigen risico overigens niet. Zo tellen bezoeken aan de huisarts en in bruikleen gegeven hulpmiddelen niet mee. Chronisch zieken en gehandicapten komen automatisch in aanmerking voor een tegemoetkoming van €47. Deze bedragen gelden voor 2008, voor 2009 worden de bedragen waarschijnlijk bijgesteld.

Is een aanvullende verzekering echt nodig?

Het antwoord op deze vraag is voor iedereen verschillend. Misschien beschikt u over een uitstekende conditie en bent u nooit ziek. Mocht u dan een keer een been breken, dan worden de belangrijkste kostenposten – zoals het ziekenhuis – toch wel gedekt door de basisverzekering. Maar de fysiotherapie die daarna misschien nodig is, krijgt u slechts gedeeltelijk vergoed. Heel anders is het als u nu al geregeld zorg nodig hebt. Waarschijnlijk kunt u uw vaste behoefte al goed inschatten en daar een passende aanvullende polis bij zoeken. Vergelijkingssites zoals www.verzekeringssite.nl/ en www.independer.nl/ kunnen u daarbij helpen. De algemene regel voor verzekeringen blijft natuurlijk dat u alleen een polis afsluit tegen een risico waarvan u de eventuele kosten niet zelf kunt dragen. Meer dan 90% van de Nederlanders kiest in elk geval het zekere voor het onzekere en heeft een aanvullende polis afgesloten.

Kan ik wisselen van zorgverzekeraar?

Ja. U krijgt voor 30 november een brief van uw huidige zorgverzekeraar waarin de nieuwe premie en dekking staan. Wilt u naar een andere verzekeraar dan moet u voor 1 januari 2009 opzeggen, anders wordt de polis automatisch verlengd. De nieuwe basisverzekering moet u vóór 1 februari 2009 afsluiten. Met terugwerkende kracht wordt de ingangsdatum van de nieuwe zorgverzekering dan 1 januari 2009.

Is een verzekeraar verplicht mij te accepteren zonder medische keuring?
Voor het basispakket geldt een acceptatieplicht. Voor eventuele aanvullende verzekeringen niet. Het kan zijn dat een verzekeraar meer van u wil weten of zelfs een medische keuring verwacht. Bovendien mag een verzekeraar u dus weigeren voor een aanvullende polis.

Ik ben collectief verzekerd via mijn werkgever, maar binnenkort ga ik daar stoppen. Wat nu?
Uw deelname aan de collectieve polis stopt dan. U bent immers niet langer bij deze werkgever in dienst en dat was een voorwaarde voor de voordelige verzekering. U kunt wel bij dezelfde verzekeraar blijven, maar meestal raakt u de korting kwijt en betaalt u dus meer premie. Mocht u ergens anders gaan werken waar ook een collectieve polis is afgesloten, dan mag u overstappen. Dat mag ook midden in het jaar én als het een andere verzekeraar betreft. Heeft de nieuwe werkgever geen collectieve regeling? Dan kunt u niet tussentijds overstappen.

Wie biedt de beste zorgverzekering?

Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Want wat hebt u aan een veel duurdere verzekering die bijna alles dekt, maar waar u nauwelijks een beroep op doet? Of aan een spotgoedkope polis die net niet die medicijnen dekt die u zeer regelmatig nodig hebt? Een goede zorgverzekering is maatwerk en steeds meer verzekeraars spelen daar op in. Zo zijn er meerdere 50-plus pakketten, met bijvoorbeeld extra vergoedingen voor de bril en de fysiotherapeut. Sommige patiëntenverenigingen sluiten ook collectieve pakketten op maat af. Het beste advies is daarom: maak een lijst met de zaken die u in ieder geval goed gedekt wilt hebben en zoek daar een polis bij die past.

Ik heb een geschil met mijn verzekeraar over een vergoeding. Wat nu?
Als u er met de verzekeraar niet uit komt, kunt u uw zaak voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Vraag daarvoor een aanmeldingsformulier aan bij de SKGZ. In eerste instantie zal een ombudsman proberen te bemiddelen tussen u en de zorgverzekeraar. Deze bemiddeling is in principe gratis. Levert dat niets op, dan zal een Geschillencommissie zich over uw zaak buigen. Dit kost €37. De Commissie geeft een bindend advies. SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Tel. 030-698 83 60. Of kijk op www.skgz.nl.

Waar kom ik meer te weten?
Meer informatie over wat wel en niet gedekt is in het basispakket, kunt u onder meer opvragen bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ): telefoon 020-797 85 55 of kijk op www.cvz.nl. Polissen vergelijken? Kijk op www.zorgkiezer.nl , of kijk op www.independer.nl/ of www.verzekeringssite.nl/. Deze sites bieden een bijna volledig overzicht van de markt, maar zijn (vaak) ook tussenpersoon. De overheid heeft www.kiesbeter.nl/ in het leven geroepen, waar u ook kunt vergelijken. Leden van de Consumentenbond kunnen daar ook meer informatie krijgen. Tot slot bieden ook verschillende ouderenbonden en patiëntenverenigingen collectieve verzekeringen aan met mogelijk interessante kortingen en pakketten. 

In de special 'Alles over geld':

 • Naar de beginpagina van 'Alles over geld'
 • Banksparen: uw geld fiscaal vriendelijk opzij gezet
 • Huur- en zorgtoeslag
 • Kinderopvang: 13 veel gestelde vragen over oppassen
 • Vermogensbeheer: 15 vragen en antwoorden
 • Een woekerpolis, wat nu?
 • Lijfrente: 15 vragen en antwoorden
 • Internetbankieren: veel gestelde vragen
 • Overwaarde. Wat is het en wat kan ik er mee?
 • Energiegebruik in huis: waar kan het best een beetje minder?
 • Zorgverzekering: pakketten voor 50-plussers
 • Verzekeringen: wat is verplicht, wat is nuttig
 • Goede doelen: waar kan ik mijn geld kwijt?
 • Pensioen: hoeveel krijg ik en kan ik het daarmee doen?
 • Erven en schenken: praktische vragen en antwoorden
 • Telefoneren en internet: veel gestelde vragen
 • Pensioen en echtscheiding
 • Sparen: veel gestelde vragen en antwoorden
 • Duurzaam beleggen
 • Zorgverzekering: het basispakket, de aanvullingen etc
 • Wat dekt uw uitvaartpolis?
 • Doe de SpaarQuiz en win een spaarrekening met 5000 euro
 • Bron(nen):
  • Plus Magazine