Stelling: de belastingbetaler moet meebetalen aan postbezorging

Om de postbezorging in Nederland toekomst te bieden, moet de consumenten gaan meebetalen aan de postbezorging. Door de drastische veranderingen op de markt van de laatste jaren is dat de enige manier om de post betaalbaar te houden, aldus PostNL. Bent u het hiermee eens?

PostNL kampt al langere tijd met problematiek als gevolg van de veranderende marktomstandigheden in de postmarkt: die is sinds 2005 bijna 70% kleiner geworden. Dat betekent dat postbodes met een steeds lichtere tas langs de deuren gaan. Op dit moment beoordeelt de ACM een plan van PostNL en Sandd om te fusteren. Dat is nodig omdat de zogenaamde ''universele postbezorging'' (UPD) in Nederland onder druk staat.

PostNL: 'Immers, van een commercieel bedrijf kan niet worden verwacht dat het een verlieslatende activiteit blijft uitvoeren. De last van de afnemende rentabiliteit van de UPD als gevolg van de continue krimp van de postvolumes dient niet bij de UPD-verlener te worden neergelegd: het publieke belang van de postvoorziening vereist dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt als dit aan de orde is.' Verderop in het document is te lezen dat PostNL niet kan uitsluiten 'een beroep te doen op de belastingbetaler om de continuïteit van de UPD te waarborgen'. Volgens het postbedrijf is het 'publieke belang' niet gediend als de versobering steeds maar weer op het bordje van PostNL terecht komt. Op basis van de upd komt de postbode vijf dagen per week aan de deur en moeten 10.000 brievenbussen geleegd worden.

PostNL trachtte eerder al een slag te slaan in de drang naar efficiëntie door de ouderwetse postbode te vervangen door flexibele bezorgers die in deeltijd werken. Daarnaast betalen consumenten meer voor postbezorging: in 2010 kostte een postzegel bij PostNL nog €0,44, inmiddels kost het €0,87 om een brief te versturen.

Wat vindt u? Is het redelijk om de postbezorging via belastingen te financieren? Of moeten we op termijn maar gewoon overstappen op 100% post via internet (e-mail)?

Laat het ons weten!