Stelling: de overheid verwacht te veel van de burger

Getty Images

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt de overheid te hoge verwachtingen van mensen. Vooral op het gebied van werk, financiën en (mantel)zorg.

In een rapport geeft de WRR aan dat de overheid bij het maken van wetten en beleid meer rekening moet houden met het ‘doenvermogen’ van de burger. De raad pleit voor proefprojecten om vast te stellen wat ingrijpende gebeurtenissen zoals werkloosheid, het krijgen van een kind of een echtscheiding met de mentale gezondheid van burgers doen. Juist in stressvolle situaties verliezen mensen vaak het overzicht, waardoor ze beslissingen uitstellen of verkeerde keuzes maken.

Openstaande boetes

Veel problemen komen voort uit de geautomatiseerde processen van de overheid. Zo kunnen boetes flink oplopen als ze niet op tijd betaald zijn. De WRR vindt dat er eerst gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de betaling. Burgers moeten ook ruimte krijgen om fouten te herstellen.

Keuzestress

Volgens de WRR is er ook te veel keuze in essentiële financiële voorzieningen, zoals pensioen en verzekeringen tegen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. De overheid zou meer moeten doen om die keuzes makkelijker te maken.

Wat vindt u?

Stem eens of oneens op onze stelling en laat hieronder een reactie achter.

Auteur 
  • Yannick la Gordt Dillié