Stelling: de overheid verwacht te veel van de burger

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt de overheid te hoge verwachtingen van mensen. Vooral op het gebied van werk, financiën en (mantel)zorg.

In een rapport geeft de WRR aan dat de overheid bij het maken van wetten en beleid meer rekening moet houden met het ‘doenvermogen’ van de burger. De raad pleit voor proefprojecten om vast te stellen wat ingrijpende gebeurtenissen zoals werkloosheid, het krijgen van een kind of een echtscheiding met de mentale gezondheid van burgers doen. Juist in stressvolle situaties verliezen mensen vaak het overzicht, waardoor ze beslissingen uitstellen of verkeerde keuzes maken.

Openstaande boetes

Veel problemen komen voort uit de geautomatiseerde processen van de overheid. Zo kunnen boetes flink oplopen als ze niet op tijd betaald zijn. De WRR vindt dat er eerst gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de betaling. Burgers moeten ook ruimte krijgen om fouten te herstellen.

Keuzestress

Volgens de WRR is er ook te veel keuze in essentiële financiële voorzieningen, zoals pensioen en verzekeringen tegen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. De overheid zou meer moeten doen om die keuzes makkelijker te maken.

Wat vindt u?

Stem eens of oneens op onze stelling en laat hieronder een reactie achter.

2 Comments

Door Andrea (niet gecontroleerd) op wo, 12-7-2017 - 13:04

De stelling zou moeten zijn: de overheid mag meer gaan verwachten van de burger.

Er moet minder uit handen van de burger genomen worden.
Op eigen benen staan.

Voor degenen die dat niet kunnen zal er begeleiding moeten zijn.

In dit land worden de burgers onhandig gemaakt en wordt er veel uit handen genomen onder het mom van "helpen".

Leer mensen op eigen benen staan en initiatief te tonen!
Leer mensen zichzelf te helpen.

Nederland is ingesteld op helpen, ook ver over de grenzen.
Maar dat helpt niemand.

Door PC Manders (niet gecontroleerd) op za, 13-5-2017 - 14:34

De overheid (of de ambtenaar redeneert vanuit zijn/haar eigen denkpatroon. De Overheid treedt (vanuit haar machtsdenken) teveel op als dictator!!!!