Stelling: er moet een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komen

Met de jaarwisseling in zicht steekt ook het debat rond een algemeen verbod op vuurwerk weer de kop op. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de nationale politie pleiten hiervoor. Andere partijen noemen dit onwenselijk en onhaalbaar. Wat vindt u?

Jaarlijks belanden honderden mensen op de spoedeisende hulp en worden politie en hulpverleners belaagd met vuurwerk. Maar waar de regels rond het afsteken van vuurwerk elk jaar strenger lijken te worden en onder burgers steeds meer draagvlak ontstaat voor strengere handhaving, zeggen de meeste Nederlanders hier in de praktijk weinig van te merken. Wordt het daarom niet tijd voor een landelijk verbod?

De tweedeling

Aan de ene kant hebben we de voorstanders van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Ongeveer de helft van de Nederlanders valt onder deze groep. De gemeente Apeldoorn is een voorloper op dit gebied: vanaf 2020 geldt hier een algemeen verbod op vuurwerk. Ook de gemeente Hilversum pleit voor een landelijk verbod, maar gaat nog niet zo ver als een lokaal totaalverbod. Een woordvoerder van de gemeente verklaart: “Een lokaal totaalverbod is niet te handhaven en zal de problematiek alleen verplaatsen.”

Daar tegenover staan de tegenstanders van een totaalverbod, ook ongeveer de helft van de Nederlanders. Een van hen is Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Volgens hem hebben mensen begrip voor een vuurwerkvrije zone, bijvoorbeeld rond verzorgingstehuizen of dierenasiels, maar niet voor een totaalverbod. De overheid moet volgens Helsloot op dit gebied veel beter communiceren met de burger. Hij vergelijkt het met de Bob-campagne: repressief handhaven werkt niet; uitleggen dat iets onverstandig en gevaarlijk is wel. Andere tegenstanders wijzen erop dat de overlast vooral komt door een kleine groep met een gedragsprobleem en dat een verbod niets oplost. Betere voorlichting, bijvoorbeeld op scholen, werkt volgens hen veel beter.

Wat vindt u?

Is een landelijk verbod op consumentenvuurwerk de oplossing voor overlast en gewonden? Of is een dergelijk verbod niet te handhaven en zullen er altijd mensen zijn die ondanks een verbod vuurwerk blijven afsteken? We zijn benieuwd naar uw mening!

Reactie toevoegen

150 Comments

Door M visscher (niet gecontroleerd) op za, 7-3-2020 - 19:56

Er wordt al zoveel afgepakt van de mensen hier in Nederland. ze moeten de raddraaiers aanpakken met oud en nieuw die de boel lopen te verzieken .door vernielingen en voor overlast zorgen.
Laat de burgers toch gewoon 1 keer per jaar gezellig vuurwerk afsteken. .En geef voorlichting op scholen over veilig omgaan met vuurwerk.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 5-2-2020 - 10:50

Heel lastig al dat vuurwerk en teveel overlast en blijvend letsel.

Door W. Boeije (niet gecontroleerd) op di, 4-2-2020 - 19:08

Vuurwerk wordt zwaar misbruikt. Oudejaarsdag is verworden tot een rampdag waarop je niet naar buiten kunt. Het is misdadig t.a.v. milieu, mens en dier in de huidige vorm en het kost de gemeenschap een vermogen aan beschadigingen.

Door mf roeffen (niet gecontroleerd) op vr, 10-1-2020 - 16:59

Afschaffen, je hebt er een hoop ellende van, en schade, voor de dieren is het ook erg

Door Jo Brouns (niet gecontroleerd) op vr, 10-1-2020 - 16:37

Een algemeen consumentenverbod op vuurwerk dat is ook mijn mening . Wel alle gemeenten verplichten een siervuurwerk te organiseren als plaatsvervanger !

Door Rosemarie de Groot (niet gecontroleerd) op di, 7-1-2020 - 11:08

Een algeheel consumenten verbod op vuurwerk dat is mijn menig. En alle gemeenten verplichten een vuurwerkshow te organiseren met siervuurwerk. Mijn hond was een zielig hoopje ellende geworden en wij zijn naar een parkeerplaats gevlucht bij het strand waar het minder was met de knallen veroorzaakt door het zware knalwerk. En het begon al in begin december en gisteren hoorde ik nog knallen. Deze traditie is niet meer haalbaar in een overbevolkt land waar veel mensen de regels aan hun laars lappen.

Door P.Rollé (niet gecontroleerd) op ma, 6-1-2020 - 13:56

In plaats van vuurwerkvrije zones zou ik liever zones zien waar vuurwerk afsteken is toegestaan, bijvoorbeeld op een groot braakliggend terrein of in een buitengebied. Als iets verboden is, is het immers des te aantrekkelijker om het toch te doen.

Door Bert (niet gecontroleerd) op ma, 6-1-2020 - 12:12

8 uurtjes per jaar, hier knallen ze van november tot februari!!!! verbieden die zooi, niks dan ellende!!!!

Door Albert (niet gecontroleerd) op ma, 6-1-2020 - 12:11

weg met die zooi!!!!!!! mensenleed, dierenleed, enorme vervuiling, lawaaioverlast, vernielingen, onder andere auto's in de fik, bushokjes, brievenbussen, vuilnisbakken, vuilcontainers enz... de enige die er goed mee zijn zijn de vuurwerkverkopers!!! onmiddellijk verbieden!!!!

Door J. Dieterman (niet gecontroleerd) op ma, 6-1-2020 - 08:43

Helemaal afschaffen het leek wel oorlog om 12 uur met oudejaarsnacht, je zat gewoon te trillen op je stoel. En dan al die vernielingen en ongelukken de mensen lijken wel helemaal doorgeslagen dit is niet normaal.