Stelling: kinderen zouden op de basisschool weer u moeten zeggen

Woensdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Leraren vragen nog weleens aandacht voor de hoge werkdruk of hun cao. Zou er niet ook gekeken moeten worden naar omgangsvormen op school?

Vandaag de dag hebben leraren niet meer de autoriteit van vroeger. Kinderen krijgen meer vrijheid, de omgangsvormen zijn informeler geworden. Dit kan nog weleens voor  een grote mond of andere brutale acties zorgen. Een van de mogelijke oplossingen is wellicht de herinvoering van bepaalde omgangsregels.

Zouden kinderen van jongs af aan hun leraar bijvoorbeeld weer met u moeten aanspreken? Vindt u dit ouderwets, of zou het juist een goede stap zijn? We zijn benieuwd naar uw mening. Breng linksboven uw stem uit en laat hieronder een reactie achter.

46 Comments

Door Els Nass (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 23:00

Zeker weten ik heb mijn kinderen Ook opgevoed met u te zeggen. En voor ouderen op te staan,normen en waarden daar is niks mis mee.

Door Riet Bout (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 21:54

Helemaal eens.

Door Rojoze (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 21:42

Heel goed. Bij de opvoeding thuis begint het al... maar er wordt zo weinig opgevoed vandaag de dag. NorMen en waarden moeten weer geleerd worden... dan volgt daar meer respect uit!!

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 21:34

Ja,meer respect in het algemeen is hard nodig... toch begint dat thuis met en bij het opvoeden!Als men dáár weer eens mee begon en kinderen respect bijbrengen,beleefd zijn normen en waarden dus

Door H. Dijkstra (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 21:08

Respect tonen kan heel goed door de leerkrachten aan te spreken met juf of meester + voornaam, maar wel u zeggen.
Dat geldt ook voor vaders, moeders en verzorgers, hoe oud of jong men ook is.
Thuis worden ouders/verzorgers ook steeds meer met de voornaam aangesproken. Dat kan toch ook zo: "pappa/mamma, heb je"...........

Door A. Peloso (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 20:22

Het had nooit jij of je mogen zijn en al helemaal niet een volwassene bij de voornaam noemen. Het probleem is dat ouders tegenwoordig ervan uitgaan dat een ander hun kind wel opvoed. Zij vergeten dat zij zelf voor het kind hebben gekozen en de volle verantwoordelijkheid voor dragen. Dus ook voor de opvoeding. Laat ze zelf hun kind grootbrengen en niet die verantwoordelijkheid doorschuiven naar grootouders, coaches, creshe of leraren.
Persoonlijk vind dat een groot deel van de jeugd tegenwoordig is losgeslagen en op een dusdanige manier dat de meesten ook niet meer corrigerend durven op te treden. Treed een docent wel op, dan krijgt die een grote mond van een agressieve ouder of wordt die zelfs bedreigd.

Door Gé (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 20:05

Beleefdheid en respect is maar alles. Kinderen dienen respect voor ouderen te hebben en zeker voor leerkrachten. Juf Liesbeth heeft u, mijnheer Bert heeft u,zo hoort het. Ouders hebben een belangrijke taak in deze opvoeding. Tegen vreemden en ouderen zeg je U. Als een cassière je tegen mij zegt, zeg ik altijd: Sorry, maar hebben wij vroeger samen geknikkerd.

Door Mevr Janssen (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 19:45

Het is een prima idee om U weer in te voeren. Dwingt meer respect af en zien ze je niet als gelijke.
Verschil moet er zijn, ze moeten je niet zien als gelijke maar iemand waar ze van moeten leren.
Wel moeten ze alles kunnen vragen en op je kunnen vertrouwen, zodat ze ook durven te vragen, en niet zoals vroeger te veel afstand is ook niet goed.

Door M. E. Timmer (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 19:30

De meeste kinderen zijn net als hun ouders niet meer opgevoed met bepaald fatsoensnormen en rekening houden met de ander. Het lijkt als of ze alleen nog maar kunnen brullen en gillen, gewoon praten kunnen ze niet meer en betrokkenheid en begrip voor de omgeving bestaat vrijwel niet meer.
Kinderen lijken met alles hun zin te krijgen en anders dwingen ze dat wel af. Totale verloedering, jammer.
Let wel: de goede daar gelaten want niet alle ouders en kinderen zijn zo slecht opgevoed of niet opgevoed.
Kinderen hebben leiding en sturing nodig, weten wat wel en niet mag, dat geeft ze houvast, vrienden zijn met je kind is funest, je bent ouder en opvoeder en geen vriend. Verhoudingen zijn verloren gegaan en deze ouders en kinderen lopen vroeg of laat tegen enorme problemen aan als het er om gaat in het leven, op school, op het werk en overal, funeste ontwikkeling.

Door J. Kooijman (niet gecontroleerd) op vr, 7-10-2016 - 18:56

3 kinderen en 3 aangetrouwde kinderen van mijn oudste zuster, werken of waren
werkzaam in het kleuter en basis onderwijs. Heel lang geleden, toen die onzin van het bij de voornamen noemen van hen begon, waarschuwde ik hen er al voor dat zij hiermee het respect van hun leerlingen zouden verspelen. Zij vonden mij een
ouderwetse man die niet met zijn tijd mee wilde gaan. Enkele jaren later, gaven 2 van hen toe, dat ik gelijk had, maar dat het niet meer terug te draaien was.
Ik ben nu 88 en er heilig van overtuigd dat al die onzin van toen, het begin is geweest van de respectloze houding die veel te veel mensen nu tegenover elkaar aannemen. Helaas.