Stelling: naroepen op straat moet strafbaar worden

Getty Images

Vanaf volgend jaar is intimidatie op straat in Amsterdam strafbaar. Iemand die een ander naroept, uitscheldt of op een andere manier intimideert, kan dan een boete krijgen.

Zonder aangifte

De hoogte van zo'n boete is afhankelijk van de ernst en de situatie. Gemiddeld kost straatintimidatie iemand rond de 190 euro. Handhavers kunnen ook optreden als iemand op heterdaad wordt betrapt, daar is geen aangifte voor nodig. 

Wat valt onder intimidatie?

Deze vormen van intimidatie zijn strafbaar op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in onze hoofdstad:

Verbale intimidatie
- uitschelden/naroepen met seksuele dan wel denigrerende opmerkingen en/of oneerbare voorstellen waaruit minachting blijkt
- oneerbare voorstellen, bijvoorbeeld seksueel getinte verzoeken
- scheldwoorden
- specifiek bij functionarissen met een publieke taak: uitschelden/naroepen met denigrerende/beledigende opmerkingen die het gezag aantasten

Fysieke intimidatie
- hinderlijk achternalopen, hinderlijk de weg of het werk belemmeren of in het nauw drijven
- ongewenst aanraken
- gericht (be)spugen, zowel naar als op de persoon
- aanstootgevende gebaren, waaronder seksueel getinte gebaren of beledigende/denigrerende gebaren

Goed idee?

We zijn benieuwd naar uw mening. Zou intimidatie op straat strafbaar moeten worden in Nederland? Breng uw stem uit en laat onderaan een reactie achter!