Meer stoppers via huisarts

gebroken sigaret
Getty Images

Het aantal rokers dat in een huisartsenpraktijk probeert te stoppen met roken was in 2020 en 2021 ruim twee keer zo hoog dan in 2019 en eerder. Vanaf 2020 valt een stoppen-met-rokenprogramma niet meer onder het eigen risico. De groei van het aantal deelnemers aan deze programma's leidde tot een verdrievoudiging van de kosten tot zo'n zeven miljoen euro.

Dit meldt Vektis, de organisatie die gegevens over kosten en kwaliteit van de zorg verzamelt en analyseert. In 2020 hebben ruim 47,5 duizend rokers meegedaan aan een stoppen-met-rokenprogramma via de huisartsenpraktijk. In 2021 waren dat er met 45 duizend iets minder. In 2019 waren dit er nog 19 duizend. Per persoon vergoedt de basisverzekering maximaal één poging om te stoppen per kalenderjaar.
Piekmaanden om te stoppen zijn de van oudsher populaire maanden januari en oktober, maar ook in de andere tien maanden ligt het aantal stoppers structureel hoger dan in 2019 en eerder.

Preventieakkoord
In het nationaal preventieakkoord is een van doelstellingen dat in 2020 de helft van de rokers een stoppoging doet en dat twintig procent van de stoppers gebruik maakt van een stoppen-met-rokenprogramma. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in 2018 20 procent van de stoppende rokers gebruik maakte van die programma's. In 2020 is dit percentage gestegen naar 26 procent.
 

Auteur 
Bron 
  • Vektis.nl