Stoppen met roken goedkoper

Getty Images

Vanaf 2020 vallen stoppen-met-rokenprogramma´s volledig onder de basisverzekering. Het valt niet meer onder het eigen risico, zoals nu nog het geval is. De basisverzekering vergoedt één stoppen-met-rokenprogramma per jaar, inclusief nicotinevervangende middelen en ondersteunende medicatie.

Nederland telt ruim 3 miljoen rokers. Ieder jaar proberen een miljoen rokers te stoppen, vaak zonder professionele hulp. Het succes is beperkt als rokers het zonder hulp proberen. Rokers die een antirookcursus volgen, hebben gemiddeld meer succes. Van hen lukt het twintig tot dertig procent om definitief te stoppen.

De vraag naar hulp bij het stoppen met roken is flink gestegen in de afgelopen zes jaar. Bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis vroegen in 2012 3.200 rokers een vergoeding voor een stoppen-met-rokencursus. Zes jaar later waren dat er 40.000. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een zorgverzekering bij een van deze drie verzekeraars.

Methoden die zichzelf onvoldoende hebben bewezen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om hypnotherapie, acupunctuur en lasertherapie.

Auteur 
Bron 
  • Independer