Concept-testament is niet-voldoende!

Mijn beste vriend is een tijdje terug naar de notaris geweest om een testament op te laten maken met de bedoeling om mij samen met zijn dochter tot enige erfgenamen te benoemen. Hij heeft mij het concept-testament laten zien en hij heeft aangegeven dat dit echt is wat hij wil om zo onze 30-jarige hechte vriendschap te bekronen.

Zijn dochter heeft het goed en bovendien ziet hij haar nauwelijks. Nu is hij onlangs helaas onverwacht overleden en ik heb begrepen dat hij er niet meer toe is gekomen om dit testament bij de notaris te ondertekenen. Zijn dochter zegt dat zij nu zijn enige erfgename is. Heb ik inderdaad nergens recht op; er ligt toch niet voor niets een concept-testament? 

In het wettelijk erfrecht is vastgelegd dat een testament moet worden vastgelegd in een notariële akte, anders is het nietig. Het feit dat er een concept-testament ligt, is daarbij niet van belang. Omdat het niet bij de notaris is ondertekend, is namelijk niet boven iedere twijfel verheven dat dit concept-testament overeenstemt de uiterste wil van uw vriend op het moment van zijn overlijden en geldt dus niet.

Een soortgelijke zaak is onlangs aan de rechter voorgelegd. De belanghebbende (de goede vriend) had  geprobeerd om op grond van de redelijkheid en billijkheid toch als erfgenaam aangemerkt te worden omdat uit het concept voldoende zou blijken dat de erflater het zo had gewild. Het Hof in deze zaak ging hier niet in mee. Argument van het Hof was dat de waarborg van de tussenkomst van een notaris nu juist is dat deze op het moment van het passeren van de akte (de ondertekening) kan nagaan of dat wat in de akte is opgenomen op dat moment ook daadwerkelijk de uiterste wil van de erflater/testateur is. De omstandigheden met betrekking tot de hechte vriendschap tussen de erflater en zijn goede vriend en de niet al te beste band met de dochter konden niet tot een ander oordeel leiden.

N.B. Voor meer informatie: zie de uitspraak van Hof Amsterdam 6-8-2019 (datum publicatie 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2800

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.