De as verdelen

Vraag van de week 

Na het overlijden van onze moeder heeft een broer van mij de organisatie van de uitvaart op zich genomen. Volgens het crematorium is hij nu ‘eigenaar’ van de as en is het aan hem wat er vervolgens mee gebeurt. En dat geeft problemen, want hij wil uitstrooien en ik wil de urn in een nis van het columbarium laten plaatsen zodat ik een plek heb om te bezoeken. Wie heeft waar recht op?

Het is inderdaad regel dat de opdrachtgever van de uitvaart de beschikking krijgt over de as. Het is goed om u te realiseren dat niemand de as van een overleden bezit, wel kan de opdrachtgever van de uitvaart beschikken over de as. Het komt er dus op aan om uw broer er van te overtuigen dat uw wens voor u van belang is.

Lukt het niet uw broer te overtuigen, dan kan een tussenweg zijn om de as te verdelen in twee porties; ieder van u kan dan beslissen wat te doen. Voelt dat ongemakkelijk probeer dan de middenweg van bijvoorbeeld vijf jaar in een columbarium plaatsen en daarna uitstrooien van de as.

Onenigheid over de bestemming van de as komt vaker voor. Het is daarom verstandig dat de persoon om wie het gaat al bij leven een asbestemming heeft vastgelegd in een codicil of testament. Dat voorkomt problemen en onaangename meningsverschillen en zelfs rechtszaken.

Dat geldt overigens ook voor het aantal jaren grafrust die een overledene wenst te hebben. Ook dat kan vastgelegd. In dat geval is het ook zinvol om te regelen dat de benodigde kosten gedekt kunnen worden uit de nalatenschap. Ook nu weer moet de opdrachtgever dit organiseren en de kosten betalen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.