De erfdelen zijn opeisbaar

Vraag van de week

Testament opstellen
Getty Images

In het testament van mijn overleden moeder staat dat onze vorderingen opeisbaar worden als mijn vader hertrouwt. Dat voornemen heeft hij nu, maar het geld dat wij van hem te vorderen hebben, zit vast in de waarde van de woning. Wat gebeurt er als we deze vordering niet opeisen?

In veel testamenten staat dat de vorderingen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar worden bij hertrouwen. Vaak staat daar wel bij dat deze vorderingen niet opeisbaar worden als er niet getrouwd wordt in gemeenschap van goederen. Staat die bepaling er bij uw vader niet bij dan is hij daadwerkelijk opeisbaar bij hertrouwen.

Besluit u de vordering niet op te eisen dan moet u eigenlijk een nieuwe overeenkomst met uw vader en zijn nieuwe partner maken waarin u afspreekt wanneer de vorderingen wel opeisbaar zijn en welke rente uw vader verschuldigd is over de vorderingen. Overigens komt er sowieso nog een tweede moment dat de vorderingen opeisbaar worden, namelijk bij het overlijden van uw vader. Omdat de vordering vast zit in de waarde van de woning kan het geen kwaad om die tweede mogelijkheid ook alvast op te nemen in de overeenkomst. 

Fiscaal verandert er wel wat bij het opeisbaar worden van de vorderingen. Tot het opeisbaar worden geeft uw vader alle (dus ook het volledige van moeder geërfde bezit) bezittingen op bij de aangifte inkomstenbelasting, zonder de vorderingen als schuld op te nemen. U zelf hoeft tot dat moment niets op te geven in box 3 van de inkomstenbelasting. Na het opeisbaar worden van de vorderingen zijn de vorderingen 'zichtbaar' geworden en geeft uw vader de vorderingen wel als schuld op in box 3. De kinderen geven de vorderingen als bezit op in box 3 van de inkomstenbelasting.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.