De last van een tweetrapsmaking

Vraag van de week

Getty Images

Mijn moeder heeft mij mijn erfdeel met een tweetrapsmaking laten verkrijgen. Mijn zus erft als tweede trap de nalatenschap na mijn overlijden. Dat weet zij en vraagt regelmatig naar de stand van zaken van het bezwaard vermogen (de erfenis). Ik voel me hierdoor erg onvrij om de nalatenschap te gebruiken, maar ik heb dit toch geërfd?

Er zijn vele redenen om te overwegen een tweetrapsmaking op te nemen in het testament. Meestal is dit een fiscale reden, maar er zijn ook andere overwegingen te bedenken waarom een tweetrapsmaking wordt opgenomen. De fiscale reden heeft betrekking op de erfbelasting die de langstlevende echtgenoot/partner moet betalen. Door met de tweetrapsmaking de kinderen in eerste instantie te onterven en alleen de langstlevende echtgenoot/partner te laten erven, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de grote vrijstelling die echtgenoten/partners hebben, zodat er bij het eerste overlijden geen erfbelasting verschuldigd is. De kinderen erven na het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner alsnog en betalen dan de erfbelasting die verschuldigd is over de twee erfenissen.

Die reden kan bij u niet spelen. Waarom uw moeder u heeft laten erven met een tweetrapsmaking kunnen we alleen maar raden. Soms is de reden dat het kind geen eigen kinderen heeft en de ouders het geld in de familie willen houden. Soms, om te voorkomen dat de partner van het kind erft, soms omdat via de ouders erven net wat goedkoper kan uitpakken dan via een broer of zus.

Maar wat ook de reden is, u zit wel met de verplichting om de verwachter, die in tweede instantie van u zal erven, te informeren over de staat van het bezwaard vermogen. Dit is een wettelijk recht van de verwachter. Wat betreft het onvrije gevoel, kan ik u alleen maar aanraden om de voorwaarden waaronder u de tweetrapsmaking heeft geërfd nog eens goed na te lezen en dan vooral of u mag interen op het bezwaard vermogen en onder welke voorwaarde. Soms mag u zonder beperking interen, soms 50/50 eigen- en bezwaard vermogen en soms in de mate het eigen vermogen. Bij de laatste variant is de  grootte van uw eigen vermogen en het bezwaard vermogen van belang. Had u niets toen u erfde, dan mag u nog steeds 100% interen op het bezwaard vermogen. Was de verhouding 60% en het bezwaard vermogen 40%, dan is dat de verhouding waarin u mag interen. Staat de verhouding vast, dan kan uw zus wel informatie willen, maar ze kan u ook niet belemmeren in te teren op de manier die is voorgeschreven; die vrijheid mag u nemen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.