Dochter gescheiden en onze erfenis

Mijn vrouw en ik, beiden 80+, hebben 2 dochters (en een zoon). Eén van die twee dochters is ongeveer 4 jaar geleden gescheiden, na een huwelijk (in gemeenschap van goederen) van zo’n 15 jaar. Nu kwam mij ter ore dat als wij, mijn vrouw en ik, beiden zijn overleden de ex-schoonzoon recht heeft op een deel van de erfenis. Is dat juist? Als dat klopt willen wij dat, gezien de scheidingsgeschiedenis, beslist vermijden. Kunnen wij hem op een of andere manier uitsluiten, en is daarvoor een wijziging van onze testamenten nodig? Tot zover mijn vragen. Uw antwoord zie ik heel graag tegemoet.

Hartelijk dank voor uw vraag. Ik kan u geruststellen, uw ex-schoonzoon kan niet van u erven omdat u beiden nog in leven bent. Zou een van u beiden zijn overleden gedurende het huwelijk van uw dochter met haar ex-echtgenoot en zouden zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan zou er een claim geweest kunnen zijn van de ex-echtgenoot op de helft van de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot (van u beiden).

Omdat u er alle twee nog bent, speelt deze problematiek niet en valt uw erfenis slechts aan uw dochter toe of haar afstammelingen. Alleen wanneer de afstammelingen kinderloos overlijden en geen testament maken waarin hun vader uitgesloten is, bestaat de mogelijkheid dat hij via een omweg toch nog erft. Deze omweg wordt echter zelden bewandeld en is desgewenst via en testament af te sluiten.

Mr. NicoleMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.