Een vaag testament

Vraag van de week

Een goede vriendin heeft mij in haar testament een legaat toegekend van haar banktegoed. De erfgenaam (die de rest erft) wil mij nu alleen het saldo van de bankrekeningen geven, maar de overleden vriendin had ook een beleggingsrekening bij dezelfde bank. Heb ik daar ook recht op?

Er is hier sprake van wat wij noemen een vaag testament; je moet raden naar wat de testateur bedoeld heeft. Het feit dat er nu een geschil is over wat met banktegoed wordt bedoeld, is jammer en vormt een smet op de nalatenschap van de overledene. Toch komt het best vaak voor dat een testament niet ondubbelzinnig duidelijk is. In het verleden zijn er meerdere rechtszaken gevoerd over dergelijke vage testamenten.

We weten daarom nu dat alleen een taalkundige uitleg van het testament niet voldoende is. De achtergrond van wat bedoeld is, is minstens zo belangrijk. Zo moet onderzocht worden hoe groot het banksaldo was ten tijde van het opmaken van het testament, of dat de beleggingsrekening toen al bestond. Ook kan het van belang zijn dat de beleggingsrekening gevoed werd door het saldo van de betaalrekening of dat de beleggingsrekening de betaalrekening als tegenrekening heeft. In dat laatste geval gaan betalingen van en naar de beleggingsrekening steeds via de betaalrekeningen en is goed verdedigbaar dat de beleggingsreklening mede tot het banktegoed behoort. Al was het maar omdat de bank het saldo van de beleggingsrekening eerst op de betaalrekening stort voordat het kan worden opgenomen.

Ook is van belang hoe de relatie van de overledene met zowel de erfgenaam als u was. Was die relatie gelijkwaardig, dan kan de bedoeling van de overledene zijn geweest om u beiden ook gelijkwaardig te laten erven. Dit zou volgens u, het geval zijn wanneer u de bankrekeningen én de beleggingsrekening zou krijgen.
U heeft dus nog even werk, dat voorkomen had kunnen worden wanneer de notaris een helder en ondubbelzinnig testament had opgesteld. Hij had bijvoorbeeld  "mijn bezittingen bij de bank" kunnen schrijven, of "het saldo van al mijn bankproducten".
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel