Erfenis eerst verdelen voordat erfbelasting berekend wordt

Erfbelasting
Getty Images

Mijn twee zussen en ik hebben het huis geërfd van onze broer, overleden in oktober 2022. Dit huis hebben wij inmiddels, onder voorwaarde, verkocht voor € 350.000. Er rust een hypotheek op van - op dit moment - € 125.000. De WOZ-waarde is € 335.000 in het jaar van overlijden. Ik weet dat over dit bedrag de erfbelasting geheven wordt, waarvan de schulden mogen worden afgetrokken. Wordt de erfbelasting vóór of ná de verdeling (drie gelijke porties) geheven? Over het gehele bedrag zou dat 40% zijn, maar voor ieder persoon apart 30%, een niet te verwaarloosbaar verschil.

U erft als broers/zussen allemaal een derde van de nalatenschap van uw broer. Hierin bevindt zich onder meer de woning. Voor de erfbelasting wordt voor de waarde van de woning inderdaad gerekend met de WOZ-waarde.
Erfbelasting wordt geheven van de verkrijgers van een erfenis en wel per erfgenaam/verkrijger. U en uw zussen verkrijgen ieder een derde deel. Over dit derde deel is elke zus dan ook erfbelasting verschuldigd (boven de vrijstelling; deze bedraagt voor derden, i.c. zussen €2.274). 
Ik ga ervan uit uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord). 

N.B. Voor de erfbelasting hanteert u in principe de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Van de fiscus mag u echter ook de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden hanteren (als deze bekend is). U mag daarbij kiezen voor de laagste waarde.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud