Geen medische volmacht

Vraag van de week

Mijn broer is ernstig ziek en kan geen levenstestament meer op laten stellen door de notaris. Wel heeft hij mondeling aangegeven dat een van zijn zussen namens hem mag optreden in medische zaken als hij dat zelf niet meer kan. Kan dat of welke mogelijkheden hebben we nog?

Het is jammer dat het niet meer lukt om nog een notariële volmacht, ook wel levenstestament genoemd, te laten opstellen waarin een of meerdere personen bepaalde rechten krijgen om namens uw broer te kunnen handelen. Dat is jammer, maar uw broer heeft nog andere mogelijkheden om zich te laten vertegenwoordigen. Indien mogelijk kan hij zelf een verklaring opstellen waarin hij aangeeft dat hij onder bepaalde omstandigheden niet of juist wel behandeld wil worden. De NVVE beschikt over een goede formulering van deze volmacht, maar ook op internet staan verschillende modellen van volmachten; een handtekening kan dan voldoende zijn.

Mocht ook dat niet meer lukken dan is er altijd nog de wet. Artikel 7:465 BW: de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. De wet geeft in dit artikel geeft wie een medicus toestemming voor een medische handeling moet krijgen en in welke volgorde. Uiteraard moet hij zich eerst overtuigen dat de persoon zelf, de patiënt, niet meer wilsbekwaam is. Is dat niet het geval, dan moet hij/zij onderzoeken of er een gevolmachtigde is en of deze als zodanig op wil treden. Is dat niet het geval, dan wordt een beroep gedaan op de echtgenoot, de geregistreerd partner of andere levensgezel van de patiënt. Wil deze persoon geen beslissingen nemen of is er geen partner, dan wordt vervolgens een beroep gedaan op de ouders, kind, broer of zus van de patiënt tenzij zij dat niet willen. Pas in dat laatste geval is er een probleem.

Het voordeel van zelf een machtiging schrijven, is dat uw broer kan aangeven wie er wel en niet over zijn behandelingen mogen beslissen. Wacht dus niet te lang want de dunste inkt is altijd beter dan een mondelinge overeenkomst.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.