Help, de executeur doet z’n werk niet goed!

Zakenman
Getty Images

Onlangs las ik in een artikel van u in PlusOnline over een executeur die er mee wil stoppen. Wij hebben nu de situatie dat wij (de erfgenamen) willen dat de executeur ermee stopt omdat hij zijn werk niet goed doet. Kunnen wij hem ontslaan en hoe gaat dat in z’n werk?

Behalve dat de executeur om z’n eigen ontslag kan verzoeken, kunt u er ook als erfgenamen voor kiezen om de executeur te ontslaan. U moet daarvoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter zal zo’n verzoek echter alleen toewijzen als er sprake is van gewichtige redenen. Het is aan u als erfgenamen om deze gewichtige redenen aan te tonen.

Omdat in de wet niet is opgenomen wat gewichtige redenen zijn, bepaalt uiteindelijk de rechter of de omstandigheden ernstig genoeg zijn om het ontslag van de executeur te rechtvaardigen. Daarbij zal uiteraard altijd een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden. De executeur is immers door de erflater in zijn testament benoemd. Van gewichtige redenen is sprake wanneer de executeur zijn/haar taken niet goed uitvoert, maar ook als een of meer erfgenamen geen vertrouwen (meer) in hem/haar hebben en er sprake is van een ernstig verstoorde relatie.

Gekeken moet dus worden naar de taken en plichten van de executeur. Zo moet hij onder meer opeisbare schulden betalen, een boedelbeschrijving opstellen en heeft hij een uitgebreide informatieplicht richting erfgenamen. Om de rechter te overtuigen, moeten de erfgenamen aantonen dat de executeur hierin ernstig en serieus tekort schiet. Ook als er sprake is van wantrouwen moet dit ernstig en aantoonbaar zijn en gebaseerd op feiten. In de rechtspraak is er inmiddels steeds meer duidelijk wanneer wel of wanneer geen sprake is van ernstig tekortschieten in zijn/haar taken of van een ernstig wanttrouwen. Of daar in uw geval sprake van is, kan ik uiteraard niet zo maar beoordelen.

Mocht u van mening zijn dat ontslag gerechtvaardigd is, kunt u een verzoekschrift indienen bij de bevoegde kantonrechter (kantonrechter van de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater). Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Of u dit inderdaad zelf kunt, is aan u om te bepalen. Het is in elk geval verstandig om u hierover goed te laten adviseren. Bedenk dat de executeur verweer kan voeren tegen uw verzoek. Wilt u meer weten dan vindt u bijvoorbeeld informatie op de site van De Rechtspraak >>

N.B. Ik zou u overigens adviseren om er eerst met de executeur zelf trachten uit te komen. Een procedure kost tijd en geld en u weet van tevoren eigenlijk nooit of u wel of geen gelijk zult krijgen.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud