Help, iemand claimt een schuld na overlijden van mijn broer

Vraag van de week

Na het overlijden van mijn broer kregen we een vriend van hem op bezoek die beweerde dat hij aan mijn broer een bedrag van €15.000 had geleend. Dat verbaast ons want we hebben onze broer nooit over geldproblemen gehoord. Moeten we het geleende geld terugbetalen?

Het is niet ongebruikelijk dat er na een overlijden allerhande claims gelegd worden. Soms betreft het spullen die de overledene in gebruik had van een ander, soms gaat het over geld dat geleend was of over zaken die beloofd zouden zijn. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Iedereen kan iets claimen, maar zal zijn of haar recht ook aan moeten tonen. Dat kan met een geschreven overeenkomst of verklaring, een bedrag dat per bank is overgemaakt, een aankoopbon met bankrekeningnummer of ieder ander bewijsstuk dat helpt om het eigendom aan te tonen. 

Bij geleend geld speelt nog iets anders, namelijk verjaring. Wanneer er geld is uitgeleend met allerlei verplichtingen (zoals aflossingen en rentebetalingen) die vervolgens niet nagekomen zijn en waar de schuldeiser ook geen actie onderneemt, verjaart na vijf jaar de claim/de vordering. 

Ongeacht de juridische waarde van een claim is er ook de aannemelijkheid dat iets gebeurd zou zijn en hoe u zich daar als erven verantwoordelijk voor voelt. Omdat uw broer nooit geldzorgen had of die met u besprak lijkt iets meer dan alleen een claim wel op zijn plaats.

Los van wat er uiteindelijk uitkomt, lijkt het zinvol om de nalatenschap in elk geval beneficiair te aanvaarden zodat u niet voor meer schuld aansprakelijk bent dan er bezittingen zijn.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.