Is het curatele- en bewindregister volledig?

Ik las op deze site een artikel van u van oktober vorig jaar over erfgenamen onder bewind. U geeft daarin in het slot aan dat in het Centrale Curatele- en bewindregister opgenomen is welke personen onder curatele of onder bewind staan ? Nu heb ik daarin gezocht maar volgens mij staat niet iedereen hier in vermeld. Heb ik niet goed gekeken?

Dank voor uw reactie. In mijn artikel ben ik inderdaad niet helemaal volledig geweest. Ik was hier inmiddels ook al op gewezen door een bewindvoerder. Het is namelijk zo dat in dit register niet alle bewinden (en onder-curatele-stellingen correct) zijn opgenomen. 

In het register zijn opgenomen:
•    Onder curatele gestelde personen. Daarbij geldt dat de gegevens van curatelen van vóór 1996 mogelijk niet volledig zijn. Voor ontbrekende gegevens kan contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde rechtbank.
•    Personen die vanwege verkwisting of problematische schulden onder bewind zijn geplaatst; let op bewinden van vóór 2014.
•    Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan de kantonrechter (op verzoek) heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is; let op bewinden van vóór 2014.

Niet in het register zijn opgenomen:
•    Alle bewinden uitgesproken vóór 1 januari 2014 staan niet automatisch in het register. Om dit alsnog te bewerkstelligen, moet de bewindvoerder alsnog een verzoek hebben ingediend.
•    Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan de kantonrechter heeft besloten dat publicatie niet noodzakelijk is.

Wilt u hier nog meer over weten dan verwijs ik u naar de volgende site van De Rechtspraak: https://ccbr.rechtspraak.nl/#!/zoeken

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.