Kinderen ongelijk laten erven

Wij zijn bezig met onze testamenten. Wij hebben twee kinderen en nu willen we eigenlijk de één iets meer nalaten dan de ander. Is dat mogelijk? Wij denken aan een verdeling 40/60.

Het is mogelijk voor ouders om kinderen - zowel bij schenken als bij nalaten - niet volledig gelijk te behandelen. Formeel zou u er zelfs voor kunnen kiezen om het ene kind niets en het andere kind alles te laten erven. In dat geval is er sprake van volledig onterven. Ik begrijp uit uw vraag dat dat bij u zeker niet de bedoeling is.

Waar u bij het niet gelijk laten erven door kinderen wel op moet letten, is het feit dat kinderen volgens het Burgerlijk Wetboek altijd recht hebben op een minimaal deel, namelijk hun legitieme portie. De verkrijger van een legitieme portie wordt een legitimaris genoemd. De legitieme portie bedraagt kort samengevat: het erfdeel waar een kind volgens het wettelijk erfrecht recht op zou hebben plus de daarbij tijdens leven gedane schenkingen aan kinderen plus schenkingen gedaan aan anderen gedurende de laatste vijf jaar voor overlijden van de erflater. Als een erfrechtelijke verkrijging door de legitimaris lager is dan de legitieme portie of de legitimaris heeft helemaal niets verkregen dan is de legitieme portie geschonden. Overigens moet een kind in dat geval zelf een (aanvullend) beroep doen op zijn/haar legitieme portie.

Ervan uitgaande dat er geen schenkingen zijn gedaan, bedraagt de legitieme portie bij het overlijden van de eerste van u beiden een zesde deel van de nalatenschap. Bij het overlijden van de langstlevende bedraagt deze een vierde deel van de nalatenschap. Ruwweg is het zo dat zolang u in uw testamenten opneemt dat het kind dat minder zal erven dus niet minder ontvangt dan een vierde deel van de nalatenschappen, de legitieme portie niet geschonden wordt en u als erfdelen kunt opnemen wat u zelf wilt. N.B. Wel is het misschien verstandig om uw kinderen van uw plannen op de hoogte te brengen of dit op te nemen in een considerans (toelichting) in uw testament. Dit voorkomt in de meeste gevallen scheve gezichten en problemen tussen de kinderen onderling.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.