Laatste wil: een codicil of testament?

Je laatste wil vastleggen? Een duur testament is niet altijd nodig.

Getty Images

In plaats daarvan kun je soms ook gratis zelf een codicil opstellen. Maar daar is niet álles mee te regelen.

Een codicil is een persoonlijk document waarin je een deel van je laatste wensen kunt vastleggen. We zeggen met nadruk ‘een deel van’, want voor het ‘vermaken’ van een onroerend goed of geldbedragen mag je bijvoorbeeld geen gebruik maken van een codicil. Dat kan alleen met een testament (zie het schema). Ook voor het aanwijzen van een executeur kun je géén gebruik maken van een codicil.

Gratis en flexibel

Een codicil kun je wel gebruiken voor het vermaken van de bepaalde inboedelgoederen en/of bepaalde lijfsieraden en kleding. Ze moeten dus per stuk genoemd worden. Een codicil is ook handig om wensen met betrekking tot de uitvaart vast te leggen. Het grootste voordeel van een codicil is dat het gratis is: je kunt het zelf opstellen en hoeft daarvoor niet naar de notaris. Bovendien is het flexibel: je kunt het op elk moment zelf aanpassen. Dat heeft ook nadelen, want hoe weten de nabestaanden dat je een codicil hebt? Bewaar het daarom bij de belangrijke documenten.

Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op

De brancheorganisatie van notarissen KNB wijst er bovendien op dat de kans bestaat dat als iemand het codicil vindt en de inhoud staat hem of haar niet aan, hij of zij het codicil makkelijk kan vernietigen. Indien er al sprake is van een testament, dan is daar natuurlijk ook een codicil aan toe te voegen. Let er bij het opmaken van een (nieuw) testament ná het codicil, op of het codicil nog steeds naar wens is. Als je dit niet doet, dan zal er in het nieuwe testament vaak automatisch van worden uitgegaan dat eerdere testamenten en codicillen vervallen.

Rechtsgeldig?

Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament, maar moet aan drie voorwaarden voldoen: het moet handgeschreven zijn en voorzien van een datum en handtekening. Alleen het origineel is geldig.
Wees in de omschrijving van de verkrijgers en de spullen zo specifiek mogelijk om misverstanden te voorkomen.

Getty Images

Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • Plus Magazine