Mijn uitvaart laten uitvoeren zoals IK dat wil

Vraag van de week

Vrouw depri handen gezicht huilen emoties
Getty Images

Ik heb uitgesproken ideeën over mijn uitvaart. Ze zijn niet duur, maar ik vrees dat mijn familie andere ideeën heeft en het op hun manier gaat doen. Hoe zorg ik dat de uitvaart naar mijn idee uitgevoerd wordt?

Op zichzelf hoeft u niet angstig te zijn dat de uitvaart niet naar uw ideeën zal plaatsvinden. De Wet op de lijkbezorging is daar duidelijk over. Artikel 18 van die wet stelt namelijk: ‘De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden’. Wanneer uw ideeën over de uitvaart niet duur of onredelijk zijn, moet u er van uit kunnen gaan dat de uitvaart naar uw wens wordt uitgevoerd.

Helaas weet u ook dat de wet wel aan uw zijde kan staan maar dat de praktijk weerbarstig is. Om dat probleem te tackelen heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt in gesprek gaan met uw familie en uw uitvaartwensen voorleggen. U kunt een uitvaartcodicil opstellen of er een van internet halen of een voorgedrukt formulier van de uitvaartondernemers gebruiken. De beste methode is om een uitvaartexecuteur (en opvolger) te benoemen in uw testament. Het is de taak van de uitvaartexecuteur de uitvaart te organiseren. Kiest u iemand die uw uitvaartwensen begrijpt en zal uitvoeren dan weet u vrijwel zeker dat de uitvaart naar uw geest en gedachten zal worden uitgevoerd.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.