Moet ik mijn testament aan mijn dochter laten zien?

Opstellen testament
Getty Images

Ik ben bezig met het opmaken van een nieuw testament. De reden is dat ik een andere executeur wil benoemen.  Ben ik verplicht om mijn kinderen te informeren over mijn nieuwe testament?

Ik ben bezig met het opmaken van een nieuw testament. De reden is dat ik een andere executeur wil benoemen. In mijn huidige testament zijn mijn zoon en mijn dochter samen de executeurs zowel voor de uitvaart als voor de verdere afwikkeling van mijn erfenis. Bij nader inzien wil ik dat de afwikkeling door een professional wordt geregeld. Ik denk namelijk dat mijn kinderen hier ruzie over zullen krijgen. Verder wil ik wel dat mijn zoon de uitvaart regelt, maar dan niet met zijn zus. Ze blijven wel allebei gewoon erfgenaam. Ben ik verplicht om mijn kinderen te informeren over mijn nieuwe testament? En kunnen zij dit nieuwe testament ergens inzien?

Hoewel mijn advies over het algemeen luidt dat een goede communicatie tijdens leven vaak juist onenigheid later kan voorkomen, begrijp ik van u dat u hier lang over heeft nagedacht en dat u kennelijk goede redenen heeft om uw testament op deze punten aan te passen. U kunt inderdaad een ander (in dit geval uw zoon) tot uitvaartexecuteur benoemen en een onafhankelijke derde tot executeur van de nalatenschap. Dit laatste gebeurt vaker als de erflater onenigheid als gevolg van de afwikkeling van uw nalatenschap tussen de kinderen zo veel mogelijk wil voorkomen.

Bedenk echter wel dat door uw zoon als uitvaartexecuteur te benoemen en uw dochter niet, er op dit punt nog steeds “gedoe” kan ontstaan. Dit zou u zo veel mogelijk kunnen vermijden door uw uitvaartwensen zo uitgebreid mogelijk op schrift te zetten (of bijvoorbeeld al bij een uitvaartondernemer vast te leggen). Uw zoon voert dan immers aantoonbaar uw wensen uit. Daarover zal hem weinig te verwijten vallen.

Voor u is verder van belang om te beseffen dat een testament een persoonlijk document is dat u volledig mag inrichten naar uw eigen wensen. U hoeft daarover geen enkele verantwoording af te leggen aan anderen en dus ook niet aan uw kinderen. De inhoud van een testament is en blijft tijdens uw leven alleen bij u bekend. Alleen wanneer u de informatie hierover zelf met uw kinderen wilt delen, zullen zij hiervan op de hoogte zijn. 

Als u toch nog enige uitleg wilt geven aan uw kinderen dan kunt u overwegen om in het testament een considerans op te nemen. Daarin kunt u de door u gemaakte keuzes uitleggen. Hierdoor zal er naar verwachting meer begrip ontstaan bij - met name - uw dochter en zal zij zich hopelijk minder tekort gedaan voelen. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur