Tijdens instappen passagier: parkeerboete niet terecht!

Onlangs heb ik volgens mij onterecht een parkeerboete gekregen. Ik had mijn auto even stilgezet om een vriendin in te laten stappen. Dit gaat natuurlijk niet terwijl de auto rijdt. Ik heb altijd begrepen dat dit geen parkeren is en dat de boete dus onterecht is. Heb ik gelijk en heeft het zin om bezwaar aan te tekenen?

Ik heb hier al vaker over geschreven in deze rubriek. De hoofdregel is en blijft dat als u parkeert bij een parkeermeter of parkeerautomaat zonder te betalen, u te maken kunt krijgen met een naheffingsaanslag oftewel parkeerboete, zoals de meeste mensen het noemen. Onder parkeren wordt kort samengevat verstaan: “het laten staan van een voertuig, tenzij sprake is van onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel laden en lossen.” Als ik u goed begrijp was bij u sprake van een van genoemde uitzonderingssituaties. In uw geval is dus geen sprake van parkeren en dit maakt de boete dan ook onterecht. “Gelijk hebben” betekent helaas niet altijd ook “gelijk krijgen”. Het is namelijk lastig om dit aan te tonen. In uw geval vind ik het echter zeker de moeite waard om de boete aan te vechten. In een recente uitspraak is het belanghebbende ook gelukt. Van belang is om zo veel mogelijk bewijzen/feiten aan te dragen waaruit opgemaakt kan worden dat u inderdaad slechts gestopt bent om uw vriendin in te laten stappen en vervolgens weer weg te rijden.

Omdat het u wellicht op weg kan helpen, vindt u hierbij de link naar de enigszins gelijkluidende zaak die zich afspeelde voor de rechtbank Zeeland West Brabant >> In dit geval kon uit de whatsapp-communicatie tussen de bestuurder van de auto en haar passagier (haar zus) geconcludeerd worden dat van parkeren geen sprake was en besliste de rechter dat de parkeerboete onterecht is opgelegd.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.