Vermoeden van schulden in een nalatenschap

Ouder koppel op de bank met papierenc
Getty Images

Ik ben vorige week door een notaris geïnformeerd dat ik een van de erfgenamen ben in een nalatenschap van een voor mij onbekende tante. Ik neem aan dat de notaris dit wel goed gecontroleerd zal hebben, maar ik weet niets van deze tante. Misschien zijn er wel schulden. Wat kan ik het beste doen?

Vermoedt u dat er meer schulden in de nalatenschap zitten dan dat er bezittingen zijn, dan heeft u twee keuzes. Allereerst kunt u de nalatenschap verwerpen. Bedenk daarbij wel dat in dat geval uw eventuele afstammelingen in aanmerking komen om te erven. Op zich kunnen zij ook verwerpen, maar zijn zij minderjarig dan kunnen zij op hun beurt alleen verwerpen na goedkeuring door de rechter. Daarbij zal de wettelijk vertegenwoordiger een verzoek moeten indienen waarbij een boedelbeschrijving overlegd wordt waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is. 

U kunt er ook voor kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden (u aanvaardt dan onder voorrecht van boedelbeschrijving). Doet u het laatste, dan bent u samen met de andere erfgenamen de vereffenaar geworden van de nalatenschap. U moet dan eerst inventariseren waaruit de nalatenschap bestaat en vervolgens gaan afwikkelen/vereffenen volgens de regels die daarvoor zijn opgesteld. 

Op de site van De Rechtspraak kunt u hier veel informatie over vinden.

Belangrijk hierbij is, dat wanneer de nalatenschap inderdaad negatief blijkt (vaak valt het mee), de kosten die u voor het afwikkelen/vereffenen maakt, voor uw eigen rekening komen. Ook belangrijk is dat u - nadat u beneficiair heeft aanvaard - niet meer kunt verwerpen.

Als ik u was, zou ik in eerste instantie contact opnemen met de notaris die u het bericht geeft gestuurd. Deze zal u zeker verder op weg kunnen helpen. Wellicht weet hij/zij ook meer over de waarde van de nalatenschap van uw tante. 

N.B. Ook nu u niets weet van de nalatenschap lijkt beneficiair aanvaarden in elk geval verstandig. Voordeel is dat als deze positief blijkt te zijn, u er toch zo maar een leuk bedrag aan kunt overhouden.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur