Verpleeghuisclausule in het testament: wat houdt dat in?

Vraag van de week

Verpleeghuisclausule
Getty Images

In het testament van mijn vader is een verpleeghuisclausule opgenomen. Wat betekent dat?

Met een verpleeghuisclausule kan je bereiken dat de vorderingen/erfdelen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar worden bij opname in een zorginstelling van de langstlevende partner.

Op die manier zorgt de persoon die het testament heeft laten opstellen er mogelijk voor dat de erfenis niet (volledig) opgaat aan de eigen bijdrage zorg. Er zijn verschillende formuleringen mogelijk. Alle formuleringen komen er op neer dat op het moment dat de langstlevende partner of echtgenoot permanent wordt opgenomen in een zorginstelling, de vorderingen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar zijn.

Vanaf het moment dat de vorderingen opeisbaar zijn, worden deze als schulden namelijk zichtbaar in box 3 van de langstlevende partner. Tot die tijd gaf de langstlevende partner alles zelf op en de kinderen niets. De vorderingen van de kinderen werden dus gezien als ‘bezit’ van de langstlevende ouder. Na opname in een zorginstelling geeft de langstlevende partner alleen nog de eigen bezittingen (en schulden) op en zijn de vorderingen van de kinderen een schuld in bij de aangifte in box 3. Deze vorderingen vormen bij de kinderen vanaf dat moment bezit in box 3. 

Het gevolg is dat het CAK – die de eigen bijdrage zorg berekent – uiteindelijk over een kleiner vermogen de eigen bijdrage vaststelt. We zeggen nadrukkelijk uiteindelijk, want voor het bepalen van de eigen bijdrage kijk het CAK naar de aangifte van twee jaar geleden. Aanpassingen die je nu doet, zie je dus over twee jaar pas terug in de eigen bijdrage.

Overigens zijn de vorderingen van de kinderen wel opeisbaar, maar deze hoeven niet uitgekeerd te worden als dat niet gewenst of nodig is.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.