Vraag van de week: hoe kan ik de erfenis van mijn kinderen beschermen?

Mijn man en ik hebben een goed huwelijk waaruit drie fijne kinderen zijn voortgekomen. Mijn man kan niet met geld omgaan. Ik beheer de portemonnee en daarom gaat het goed anders hadden we zwaar in de schulden gezeten. Hoe zorg ik dat hij - als ik eerder overlijdt - de erfenis van onze kinderen niet vergooit? We hebben een eigen huis en wat spaargeld.

Omdat we niet weten wie van een stel als eerste komt te overlijden, kan ik me uw vraag goed voorstellen. Wanneer u uw man tegen zichzelf en de kinderen tegen de spilzucht van hun vader wil beschermen, zijn er wel mogelijkheden. U kunt uw man onterven, hem met een tweetrapsmaking van u laten erven of hem het vruchtgebruik geven van de nalatenschap en de kinderen het bloot eigendom. Alle mogelijkheden zijn er op gericht dat uw man niet zonder medewerking van de kinderen een lening op de woning kan nemen of anderszins verplichtingen op zich kan nemen.

Een andere mogelijkheid is om uw man uw nalatenschap onder bewind te laten erven. Hij staat dan niet zelf onder bewind, maar de nalatenschap die hij van u krijgt wel. Uw man kan het bewind vijf jaar nadat dit is ingegaan aanvechten. Maar dat zal alleen succesvol zijn wanneer uw man kan aantonen dat hij een degelijke financiële huishouding kan voeren. Dat wil zeggen geen schulden maken.

Wanneer uw man zich realiseert dat hij niet met geld kan omgaan, kan hij om zichzelf te beschermen ook een vrijwillig bewind aanvragen. Iemand anders beheert dan zijn portemonnee zoals u dat nu voor u beiden doet. De bewindvoerder kan een van de kinderen zijn, maar veiliger is het waarschijnlijk om een professional te zoeken; die zegt nu eenmaal gemakkelijker nee dan dat kinderen dat tegen hun vader zullen doen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.