Vraag van de week: Onder bewind en toch een testament

Door omstandigheden sta ik onder bewind. Hierdoor beheert een ander mijn financiële zaken. Ik zou graag een testament willen laten maken, maar kan dat wel als je onder bewind staat?

Om een testament te kunnen maken, gaat het erom of u wel of niet wilsbekwaam bent. Met andere woorden of u de rechtsgevolgen van je handelen kunt overzien. Het is de taak van de notaris om dat te beoordelen. Wanneer iemand onder bewind staat, betekent dat nog niet dat deze wilsonbekwaam is, je kunt dus gewoon naar de notaris en een testament laten maken.

Iets anders is het wanneer u onder curatele zou staan. Wanneer iemand onder curatele staat, is deze onbekwaam om rechtshandelingen - zoals het maken van een testament - te verrichten. Maar ook hier zijn weer uitzonderingen. Staat iemand onder curatele vanwege drank- of drugsmisbruik dan kan deze zonder toestemming van de kantonrechter een testament laten maken. In alle andere gevallen moet de kantonrechter toestemming geven voor het maken van een testament. Die toestemming krijg je alleen als je net als bij bewind de gevolgen van het opmaken van en de bepalingen in een testament kan overzien.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu.