Vraag van de week: Wanneer krijg ik de erfenis?

Mijn vader is twee jaar geleden overleden, mijn moeder recent. Van de notaris heb ik het bericht ontvangen dat ik door mijn moeder ben onterfd. Waar heb ik nu wanneer recht op?

Er spelen bij u twee nalatenschappen, die van uw vader, waarvan u niet weet op u erfgenaam bent of onterfd en die van uw moeder, waarvan u nu al weet dat u onterfd bent. Voordat we over de nalatenschap van uw moeder beginnen, is het van belang om helderheid te krijgen over uw positie in de erfenis van uw vader. In de eerste plaats moet u weten of uw vader een testament heeft laten maken en wat daarin staat. Bij het Centraal Testamentenregister kunt u opvragen of uw vader een testament had en bij welke notaris dit testament op te vragen is. Vervolgens kunt u bij de notaris opvragen of u erfgenaam van uw vader bent in zijn testament of net als bij uw moeder onterfd. Bent u erfgenaam, dan kunt u contact opnemen met de afwikkelaar en informatie opvragen.  Er zijn dan een aantal mogelijkheden: óf de nalatenschap is nog niet afgewikkeld, óf er is een niet-opeisbare vordering vastgesteld, óf uw moeder heeft met een tweetrapsmaking of met vruchtgebruik de nalatenschap van haar man, uw vader, geërfd.

Bent u in het testament door uw vader net als bij moeder ook onterfd, dan kunt als onterfd kind bij de executeur of afwikkelaar van de nalatenschap een beroep doen op uw legitieme portie. Belangrijk daarbij is dat u als erfgenaam of als legitimaris recht hebt op alle informatie die nodig is om uw deel van de nalatenschap vast te kunnen stellen. Door het bericht van de notaris is duidelijk geworden dat u door uw moeder onterfd bent. Wanneer u dat wil, kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. Dit moet u kenbaar maken bij de afwikkelaar van de nalatenschap van uw moeder. Afhankelijk van het testament van uw vader en de staat van de afwikkeling van zijn nalatenschap is dat wat hij nalaat aan u opeisbaar geworden door het overlijden van uw moeder. De legitieme portie van de nalatenschap van uw moeder moet eerst worden vastgesteld en is opeisbaar zes maanden na overlijden. Wel kan het zijn dat er eerst een woning verkocht moet worden voordat er uitgekeerd kan worden, tot dat moment moet u wachten (ook voor de uitkering van de erfenis of legitieme portie van vader).

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.