Schade vergeten open kraan gewoon vergoed

bevroren kraan
Getty Images

Een inboedelverzekeraar moet de waterschade vergoeden als een verzekerde vergeten is dat hij tijdens een tijdelijke waterafsluiting de kraan heeft laten open staan. Dat is geen vergeetachtigheid, maar een onvoorzien ongeluk.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Via de buurtapp kreeg de verzekerde 's avonds het bericht dat het water in de straat werd afgesloten vanwege een leidingbreuk. Vlak voordat de verzekerde naar bed ging heeft hij de kraan geopend om een glaasje water te pakken voor zijn pillen. Er was nog steeds geen water en hij heeft vergeten de kraan weer dicht te draaien. In de gootsteen zat de afsluitdop in het gat, om luchtjes uit het riool tegen te gaan.
Ergens in de loop van de nacht is de waterleiding gerepareerd en de druk weer op de leiding gezet. De volgende ochtend waren de keuken, de woonkamer en de kelder een ravage. De verzekering weigerde de schade, een kleine tienduizend euro, te vergoeden omdat er geen onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis was. De verzekerde stapt naar de Geschillencommissie.

Subjectief

Bij de Geschillencommissie draait het om de vraag of er sprake is van een van buitenkomende schadegebeurtenis die onvoorzien, plotseling en onverwacht is. Als dat zo is, dan is de schade gedekt. 'Onvoorzien' en 'onverwacht' betekenen in het dagelijks spraakgebruik hetzelfde en volgens de Commissie moet de betekenis subjectief worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het er alleen om gaat wat de verzekerde verwachtte en waarmee hij rekening hield. In dit geval had de verzekerde de waterschade niet verwacht.
Ook vindt de Geschillencommissie de waterschade plotseling. Het vollopen en overstromen van de gootsteen gebeurt immers in korte tijd. De schade is dus veroorzaakt door een onvoorziene, plotselinge en onverwachte gebeurtenis en dat is gedekt. De verzekerden hebben recht op een kleine tienduizend euro schadevergoeding.
 

Auteur 
Bron 
  • Kifid uitspraak