Bank mag onbewerkt ID-bewijs bewaren

Bank
Getty Images

De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs opvragen. Ook mag de bank diezelfde onbewerkte kopie vastleggen en bewaren. Dat is niet in strijd met de AVG.


Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid. Eerder had de Geschillencommissie bepaald dat het vastleggen van een onbewerkte kopie wél in strijd is met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In september 2020 heeft een klant van ABN AMRO het verzoek gekregen opnieuw haar identiteitsdocument aan te leveren. Zo kan de bank voldoen aan de Europese anti-witwasregels.

De vrouw heeft de bank een kopie van haar ID-bewijs gestuurd, waarbij het burgerservicenummer (BSN) is afgeplakt. Op de voor- en achterkant heeft zij plakband aangebracht met de tekst 'ABN AMRO'.
De bank heeft haar direct laten weten dat deze foto niet voldoet en heeft een scan of kopie van een onbewerkt ID-bewijs gevraagd. De consument is het hier niet mee eens. Zij vindt een foto of scan van het bewerkte ID-bewijs voldoende, zolang haar persoonsgegevens zichtbaar zijn. Zij is naar de Geschillencommissie gestapt, die haar deels gelijk heeft gegeven.

Etnische afkomst

De Commissie van Beroep heeft nu bepaald dat de bank een onbewerkt ID-bewijs mag opvragen om de echtheid van het document te kunnen controleren. Bij een bewerkt ID-bewijs zijn de echtheidskenmerken niet goed leesbaar. Het bewaren van een onbewerkt ID-bewijs vindt de Commissie van Beroep onvermijdelijk. Op die manier kan de bank aan de toezichthouder laten zien dat het klantenonderzoek volgens de wettelijke eisen heeft plaatsgevonden. Ook meent de Commissie dat een verwerkte foto een 'biometrisch gegeven' is en geen 'persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst blijkt'. Volgens de AVG mogen die persoonsgegevens worden bewaard als het verwerken onvermijdelijk is voor identificatie. Het afplakken van het BSN is niet toegestaan, omdat de bank wettelijk verplicht is om het BSN van de klant vast te leggen.

Bron: kifid

Auteur