Criminelen veranderen van werkterrein

Steeds minder Nederlanders zijn slachtoffer van inbraken, geweld of diefstal. De politie registreerde minder van deze misdaden. Maar tegelijkertijd zijn meer burgers slachtoffer geworden van cybercrime. Dat meldt het CBS.

In 2019 werd 14% van de Nederlanders ouder dan 15 (zo'n 2 miljoen personen) slachtoffer van een 'traditioneel' misdrijf. Dat is echter een flinke daling, want in 2012 was dit aandeel nog 20%. Het gaat hierbij om geweldsdelicten als bedreiging, mishandeling en seksuele delicten. Vermogensdelicten: inbraak, diefstal en zakkenrollerij. En vandalisme: vernielingen aan auto's en andere bezittingen.

Vooral  bij vermogensdelicten is een sterke daling zichtbaar, van 13% in 2012 naar 9% in 2019. Geweldsdelicten kwamen ook minder voor, maar de afname was minder sterk: van 2,6% (2012) naar 2% (2019).

Cybercrime in de lift

In de online wereld is juist een omgekeerde beweging zichtbaar. 13% van de 15-plussers is in 2019 slachtoffer geworden van phishing, hacken, identiteitsfraude, en online oplichting. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een product bij een nep-webshop. Dat was in 2012 nog maar 12%.

Bron: CBS