Internetbedrijf failliet, hoe krijg ik mijn geld terug?

Onlangs heb ik via internet een product gekocht en betaald. Het product heb ik niet ontvangen en nu blijkt dat het bedrijf failliet is. Kan ik dit product nog geleverd krijgen of kan ik mijn geld nog terugkrijgen?

Op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard, stelt de rechtbank ook een curator aan. Vanaf dan bepaalt deze curator wat er met het gefailleerde bedrijf gebeurt. Dit is dus ook degene die beslist of u  (en waarschijnlijk vele anderen) een besteld product nog geleverd krijgt. In de meest gevallen zal dit niet meer gebeuren.
Of u uw geld nog terug krijgt, hangt af van de hoeveelheid geld die onder andere na verkoop van alle bezittingen van het bedrijf nog beschikbaar is. Met dit geld moet de curator zo veel mogelijk alle schuldeisers betalen. Ook u bent nu schuldeiser van dit bedrijf. De curator moet echter rekening houden met een wettelijke volgorde waarin hij de schuldeisers terug mag betalen. Er bestaat daarbij een onderscheid tussen preferente en concurrente schuldeisers. De preferente schulden moeten het eerst worden voldaan. U behoort tot de concurrente schuldeisers. In de meeste gevallen zal er na de uitbetaling van de preferente schuldeisers geen geld meer over zijn om ook de concurrente schuldeisers te betalen.

Ondanks dat de kans klein is dat u uw geld terugkrijgt, zou ik u toch adviseren om bij de curator aan te kloppen en een vordering in te dienen. U moet daarbij wel kunnen aantonen (bijvoorbeeld met de factuur en betaalbewijs) dat u voor het niet ontvangen product heeft betaald. De curator laat u vervolgens weten of u nog iets terug zult krijgen.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.