'Overheidssites onvoldoende toegankelijk voor gehandicapten'

Twee onderzoekers op het gebied van digitale toegankelijkheid vinden dat een groot deel van de 7.000 overheidswebsites niet genoeg doet voor mensen met een visuele handicap. Bijvoorbeeld slechtziendheid en (kleuren)blindheid.

Jules Ernst en Ron Beenen keken naar 2.000 verschillende websites. Zij stellen op basis van dit eigen onderzoek dat van deze 2.000 websites slechts 70 sites voldoen.

Er worden een aantal voorbeelden gegeven, zoals de site van de politie. Het meldproces om online aangifte te doen zou volgens Ernst en Beenen onmogelijk te doorlopen zijn voor mensen met een visuele handicap, die afhankelijk zijn van een toetsenbord. De website coronatest.nl heeft vijftien afwijkingen die op 1 januari 2021 zouden moeten zijn opgelost.

Volgens de onderzoekers is in 2008 al afgesproken websites toegankelijk te maken en de wettelijke verplichting is sinds 1 juli 2018 bekend. Ze vinden het dan ook vreemd dat hier in veel gevallen nog niet aan wordt voldaan. Conform het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (gebaseerd op de EU-richtlijn Digitoegankelijkheid) moeten alle sites van alle overheden vanaf woensdag voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Ernst wijst op de gedeelde verantwoordelijk van zowel overheid als de websitesbouwers. "Websitebouwers die voor veel overheidsorganisaties werken zijn belangrijk. Als leveranciers toegankelijk bouwen, levert dat gelijk verbetering op voor heel veel gebruikers. Zij zouden bekend moeten zijn met de eisen die aan hun software gesteld worden. Overheidsorganisaties moeten natuurlijk zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. Die komen er nu achter dat ze te maken hebben met een wildgroei aan websites, waarbij je je af kunt vragen of al die losse websites nodig zijn."

Bron: Tweakers