Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door Bert (niet gecontroleerd) op di, 7-3-2017 - 18:39

Ik snap niet dat wij dit allemaal pikken ik zou het liefst heel Nederland plaat leggen dat heeft effect maar wij doen allemaal niets wij zijn de grootste stommeling van Europa

Door Johan (niet gecontroleerd) op di, 7-3-2017 - 16:55

nu zag ik op het nieuws dat ouderen rijk zijn, ze hebben immers een afgelost huis en dus een stapel stenen die een waarde vertegenwoordigen. dat klopt maar die stenen kun je niet opeten...en pas als je het huis verkoopt heb je geld, maar je zult toch weer wat anders moeten hebben om in te wonen, toch???wat ook vergeten wordt dat er ook heel veel ouderen zijn die geen eigen huis hebben en slechts een klein pensioentje. daar hoor je niemand over!!!!!zij worden ook nog elk jaar geplaagd met huursverhogingen en allerlei andere dingen die duurder en duurder worden. hun pensioentje wordt echter al jaren niet meer geindexeerd en zelfs gekort. en dat terwijl de pensioenfondsen barsten van het geld. 1400 miljard in de pot en we kunnen niet indexeren en moeten zelfs korten...dit is de waanzin ten top.
er is meer dan geld genoeg voor jong en oud en er komt alleen maar bij... als je de programma's over pensioenen op tv ziet onder andere zwarte zwanen, nou dan wordt je helemaal misselijk. vooral als je dan de reacties ziet van de politiek en de pensioenfonds hoge heren!!! Jammer dat ouderen niet kunnen staken of zoiets en dat weet men maar al te goed. Bah...

Door Kese (niet gecontroleerd) op di, 7-3-2017 - 11:36

Schandalige politiek, ze bestelen ons hard werkende mensen. Heb nu al ruim 46 jaar gewerkt, ben 62 en moet nog 5 jaar en 3 maanden werken, Pure diefstal !!

Door N de Regt (niet gecontroleerd) op zo, 5-3-2017 - 10:54

Forum voor Democratie wordt niet genoemd, jammer.
Is een snel groeiende nieuwkomer met goede ideëen.
Benieuwd naar het pensioen-verhaal van deze club

Door GF Timmer (niet gecontroleerd) op za, 4-3-2017 - 13:08

De aow moet weer naar 65 jaar. De jeugd krijgt geen baan dus een uitkering en wij moe en toe aan rust moeten nog is door werken. Ik ga met veel moeite naar mijn werk om de laatste jaren vol te maken. Overal gaat veel geld naartoe nou nu zijn wij aan de beurt. Maar welke partij gaat dan doen op wie moet je stemmen.

Door k.d.j. Schutter (niet gecontroleerd) op vr, 3-3-2017 - 17:40

Dat de AOW leeftijd omhoog zal moeten volgens simpele berekeningen is voor mij wel te volgen. De manier waarop met miljarden gesmeten wordt met belasting geld bv steun aan zwakke euro landen is voor mij is voor mij zeer lastig te begrijpen. Met andere woorden er is genoeg geld in Nederland allen de verdeling is het probleem. Goed gedrag wordt bestraft en slecht gedrag wordt beloond. Maar meneer Rutte zal wel een glad verhaal hebben dat ik het allemaal niet zo goed begrijp met de euro en alle problemen die dit geeft. Hoewel als ik het goed zie en lees er steeds meer twijfel is of het allemaal wel zo handig was met de euro en de leugens dat er alleen maar voordelen waren.

Door Jan Heij (niet gecontroleerd) op vr, 3-3-2017 - 16:56

Allemaal prima, maar echt essentieel is toepassing van de grijze fiscale tabel over een AOW en een pensioenuitkering. Ongeacht de formele AOW ingangsdatum.
Waarom horen we hier geen enkele partij over?

Door Jan Engelen (niet gecontroleerd) op do, 2-3-2017 - 19:27

Diegene die verzonnen hebben dat de AOW leeftijd omhoog moet heeft zelf nooit gewerkt alleen maar een pen en potlood vast gehouden op kantoor. Mensen die 40 jaar en langer hebben gewerkt hebben recht om met 65 jaar in pensioen te gaan, en te genieten van een welverdiende rust, mits je gezond bent. Diegene die nog niet eens 65 worden, vraag ik mij af waar gaat daar het AOW geld van naar toe?

Door Jan Kuperus (niet gecontroleerd) op wo, 1-3-2017 - 20:25

Doorwerken van 16 en lekker na 40 jaar stoppen met werken was de VUT regeling van de geluksvogels geboren voor 1950. Geboren na 1950 ben je een pechvogel en moet je van 16 tot 67 jaar doorwerken oftewel 11 jaar pikken ze van je leven. Zo hopen ze dat je sterft voordat ze je pensioen hoeven uit te keren. Een stelletje vieze schoften zijn het daar in Den Haag inclusief de pensioenfondsen met hun miljarden en toch nog die premies verhogen !!!!!

Door Bertus (niet gecontroleerd) op di, 28-2-2017 - 16:06

zwemmen in het geld en toch aow leeftijd verhogen, toch korten, toch niet indexeren al jaren niet meer...waar blijft al dat geld veertienhondermiljard!!!!!!!!!!!!!!!!!! wie kan het nog uitleggen????????????