AOW terug veranderen na opname verpleeghuis

Gehuwde AOW'ers die alleenstaande AOW ontvangen omdat een van beide partners in het verzorgingshuis woont, kunnen vanaf 1 juni AOW voor gehuwden aanvragen. Weliswaar ontvangt een echtpaar minder AOW dan twee alleenstaanden, maar een echtpaar betaalt ook minder eigen bijdrage voor het verzorgingshuis.

AOW'ers waarvan een van beide partner wordt opgenomen in de Wlz-instelling, ontvangen van de SVB een brief. Daarin vraagt de SVB of het echtpaar de AOW wil omzetten in twee AOW-pensioenen voor alleenstaanden. Gehuwden ontvangen 100 procent van het netto minimumloon, twee alleenstaanden ontvangen samen 140 procent.
Het lijkt financieel aantrekkelijk om te kiezen voor een hogere AOW, maar er zitten adders onder het gras. Alleenstaanden betalen een hogere eigen bijdrage voor het verzorgingshuis en ook voor zorg- en huurtoeslag kunnen er gevolgen zijn.

De SVB waarschuwt in de brief voor deze gevolgen. Maar deze materie is zo ingewikkeld dat sommige AOW'ers een verkeerde beslissing hebben genomen. Zij houden onder aan de streep minder geld over.

Brief
De SVB heeft de procedure nu aangepast. Als een echtpaar de AOW wil aanpassen, kan de SVB zien of zij al contact heeft opgenomen met het CAK over de eigen bijdrage. Zo ontstaat er meer zekerheid dat de AOW'ers goed geïnformeerd zijn.

Gehuwde AOW'ers die in het verleden gekozen hebben voor twee keer AOW voor alleenstaande hebben van de SVB een brief ontvangen. De brief is naar ieder echtpaar gestuurd, ook naar echtparen die financieel geen nadeel ondervonden van de omzetting. Echtparen die erop achteruit zijn gegaan, kunnen hun eerdere keuze terugdraaien. Terugdraaien is één keer mogelijk.