Bij twijfel krijgt verzekeraar ongelijk

Getty Images

De polisvoorwaarden over stormschade aan de tuin waren niet kristalhelder, zodat de verzekerde en de verzekeraar er ieder een eigen draai aan konden geven. In zo'n geval krijgt de verzekerde gelijk.

Dit blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. In deze zaak had de verzekerde een woonhuisverzekering waarin schade aan de tuin beperkt was verzekerd. Op een kwade dag waaide de pinus van de verzekerde om en dat veroorzaakte een schade van ruim vierenhalf duizend euro. De verzekeraar wilde alleen de kosten voor het opruimen en afvoeren vergoeden. De rest niet.

Uitleg

Bij de Geschillencommissie draaide het om de uitleg van de polisvoorwaarden. De verzekeraar stelde dat schade aan de tuin slechts verzekerd is als er ook schade is aan het huis. De verzekerde stelde dat hij is verzekerd voor schade aan de tuin die hoort bij de woning en dat met tuin ook planten, bomen en struiken worden bedoeld.

De Geschillencommissie oordeelde dat de uitleg van de verzekerde een redelijke uitleg is. In de polisvoorwaarde staat nl: "U heeft schade aan de tuin. U bent verzekerd voor schade aan de tuin die hoort bij de woning." Als de uitleg redelijk is, doet het er verder niet toe of de polisvoorwaarden ook op een andere manier kunnen worden uitgelegd. In zulke gevallen geldt de redelijk uitleg die voor de verzekerde het meest gunstig is. De verzekeraar moet daarom de schade vergoeden.

Bron: www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017-309.pdf

 

Auteur 
  • Perry van Dijk