Check je verzekeringen in 4 stappen

Oudere man werkt op laptop
Getty Images

Verreweg de meeste mensen sluiten een aantal – noodzakelijke en minder noodzakelijke – verzekeringen af en kijken er niet meer naar om. Verklaarbaar, maar niet slim. Het is verstandiger om regelmatig de verzekeringen langs te lopen en aan te passen.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

De auto wordt een jaartje ouder, er zijn nieuwe spullen gekocht of verre buitenlandse reizen zijn ingeruild voor caravanvakanties. Zulke kleine veranderingen in het leven kunnen invloed hebben op de verzekeringen. De dekking van een verzekering kan nu te ruim (en dus te duur) of juist te krap uitvallen. Ook kunnen er inmiddels goedkopere verzekeringen op de markt zijn. Maak er daarom een gewoonte van om een keer per jaar de verzekeringen langs te lopen. Bij een grote verandering in het leven, denk aan samenwonen, scheiden of een ander huis kopen, is dat sowieso altijd verstandig.

Stap 1: Inventariseer

Verzamel om te beginnen de polisbladen van alle verzekeringen. Op het polisblad staat alle informatie over de verzekering, bijvoorbeeld welke dekking u heeft en hoelang de verzekering loopt. Tegenwoordig kan het polisblad ook digitaal zijn op de website van de verzekeraar of in een app van de verzekeraar.

Stap 2: Selecteer de nood­zakelijke verzekeringen

Welke verzekeringen echt noodzakelijk zijn, verschilt van persoon tot persoon. Dit is het uitgangspunt: een verzekering sluit je af voor de kosten van een onverwachte gebeurtenis die je niet zelf kunt dragen. Vraag je daarom bij iedere verzekering af: kan ik dit risico zelf dragen of niet?

Een operatie met een langdurige ziekenhuisopname kan niemand uit eigen zak betalen. Hetzelfde is het geval bij het veroorzaken van een ernstig auto-ongeluk. Daarom zijn de zorgverzekering en de WA-verzekering wettelijk verplicht. Bij een hypotheek vormt het huis het onderpand en daarom eist de bank dat een huiseigenaar een opstalverzekering afsluit.

Andere verzekeringen zijn niet verplicht, maar in de praktijk onontkoombaar omdat de schade hoog kan uitvallen, denk aan de inboedelverzekering. Weer andere verzekeringen, zoals een fiets-verzekering, zijn voor sommigen nuttig, voor anderen overbodig. De diefstal van een e-bike zal voor de ene persoon een flinke schadepost betekenen, terwijl de ander voldoende geld heeft om meteen een nieuwe te kopen.

Controleer of de verzekeringen nog passend zijn

Kijk wat een verzekering precies dekt en beoordeel in hoeverre dat nog past bij de huidige situatie. Bijna iedere automobilist sluit bij de aankoop van een nieuwe auto een allriskverzekering af waarbij schade door eigen schuld ook is gedekt. Na een aantal jaren is de auto minder waard en kan het verstandiger zijn om de verzekering te veranderen naar beperkt casco of WA. Bij beperkt casco is schade door diefstal, inbraak en weersomstandigheden vergoed, een WA-verzekering dekt alleen lichamelijke en materiële schade die anderen oplopen. Hoe minder uitgebreid de dekking, des te lager de premie.

Na een verbouwing of verduur-zaming kan de herbouwwaarde van de woning flink zijn gestegen. Kijk dan of het verzekerd bedrag van de opstalverzekering nog toereikend is. Misschien heeft u sinds het afsluiten van de inboedel-verzekering dure spullen gekocht. Of bent u kleiner gaan wonen. In beide gevallen kan het nodig zijn het verzekerd bedrag aan te passen. Bij inboedelverzekeringen kunt u vaak kiezen tussen een basis- en een allriskdekking. Switchen van allrisk naar basis resulteert in een lagere premie.

Wellicht heeft u een doorlopende reisverzekering met wereld-dekking, maar gaat u niet meer op verre reizen. Die werelddekking kunt u dan schrappen. Denk ook aan de aanvullende zorgverzekering. Vaak biedt deze 100 procent dekking voor ziektekosten buiten Europa. Dat hoeft u dan niet dubbel te verzekeren met een reisverzekering. Bij zorgverzekeringen is de basisverzekering bij alle verzekeraars identiek. Verschillen zijn er wel bij de aanvullende verzekering. Kijk of u zich niet aanvullend heeft verzekerd voor dekkingen die u niet nodig heeft. Controleer bij een budgetpolis welke zorgverleners de zorgverzekeraar bij u in de buurt heeft gecontracteerd.

Vergelijk de alternatieven

U heeft nu een overzicht met noodzakelijke verzekeringenen de gewenste dekking. De over-bodige verzekeringen zegt u op. Voor de noodzakelijke kunt u bij uw huidige verzekeraar(s) blijven en eventueel de dekkingen aanpassen. U kunt ook overstappen naar een of meer andere verzekeraars. Op vergelijkingssites kunt u uw wensen invullen en dan ziet u welke verzekeraar de voordeligste is in uw situatie. Soms kunt u op de premie besparen door verzekeringen onder te brengen in één pakket bij één verzekeraar. Soms is het voordeliger de verzekeringen bij verschillende verzekeraars onder te brengen.

Denk ook aan een eigen risico. Bij een aansprakelijkheids-verzekering en autoverzekering kunt u vaak een eigen risico nemen. Kleine schade betaalt u dan zelf en in ruil daarvoor betaalt u een lagere premie.

Auteur