De dagwaarde is te weinig, ik wil meer vergoeding!

Mijn auto is total-loss, buiten mijn schuld. Maar toch moet ik toeleggen op dit geintje. Hoe voorkom ik dat?

Mijn auto is total loss, de veroorzaker heeft schuld erkend. Maar nu moet ik een auto huren. Dit mag maximaal 14 dagen en ik krijg maar 75% van de kosten terug! Bovendien ontvang ik te weinig terug om een auto te kopen vergelijkbaar met mijn prima Fiat Punto uit 2001. Kan ik echt niet meer geld krijgen?

U hebt de dader aansprakelijk gesteld, maar uiteindelijk komt u terecht bij zijn verzekeraar. In principe vergoedt die ook de kosten voor het vervangend vervoer. Daaronder vallen uiteraard niet de brandstofkosten en het is zeer gebruikelijk dat men een percentage in mindering brengt als zogenoemde ’besparing’ vanwege het niet gebruiken van de eigen auto (op grond van een afspraak tussen verzekeraars worden standaard 75% van de vaste kosten voor een huurauto vergoed). Bij een total loss zal de duur van de vergoeding beperkt zijn, omdat men stelt dat u binnen een bepaalde termijn een andere auto kunt aanschaffen.

Dan de dagwaarde. Dit zal altijd een heikel punt blijven. In principe wordt de dagwaarde vastgesteld door een taxateur op de waarde vlak voor het ongeluk. U mag - om fraude tegen te gaan - niet beter worden van een schade (dit is het zogenoemde indemniteitsprincipe). U kunt de vastgestelde dagwaarde altijd ter discussie stellen door zelf een tegenexpertise aan te vragen.

U heeft gelijk dat een schadelijdende veelal niet genoeg aan de dagwaarde heeft om een gelijksoortige auto te kopen. Vervangende auto’s zijn nooit geheel identiek, het aanbod is schaars en de commerciële prijs is meestal hoger dan de dagwaarde. Maar u maakt weinig kans om meer te claimen, omdat de verzekeringsregels bij schades nu eenmaal vastliggen. Die zijn in uw geval keurig gevolgd.