De inboedelverzekering vergoedt meer dan je denkt

Bijna iedereen heeft een inboedelverzekering, maar lang niet iedereen weet welke schade precies vergoed wordt. Wees geen dief van je eigen portemonnee.

De inboedelverzekering, die schade aan spullen in huis vergoedt, is geen dure polis: volgens het Verbond van Verzekeraars betalen we gemiddeld een tientje premie per maand. Van de verzekerden dient jaarlijks 8 procent een claim in. Meestal gaat het dan om een schadebedrag van rond de €1000.

Eén op de acht

Waarschijnlijk zouden meer mensen een beroep kunnen doen op hun inboedelverzekering, zo blijkt uit een onderzoek van internetvergelijker Independer.nl. In 2013 wist slechts één op de acht ondervraagden het juiste antwoord op de vraag: “Stel: je iPad ligt op tafel en per ongeluk stoot je je koffie eroverheen. Nu werkt je iPad niet meer. Wordt dit gedekt door jouw inboedelverzekering? Het juiste antwoord was destijds: ja, mits het een zogeheten allriskverzekering is.

Was, benadrukt ­Independer, want deze dekking begint pijn te doen bij verzekeraars. Met name schade door vallen en stoten en aan mobiele elektronica wordt daarom steeds vaker uitgesloten. Of het eigen ­risico gaat omhoog. Maar toch stelt de internetvergelijker dat het ook nu nog bij een flink deel van de allriskpolissen gewoon gedekt is. Hetzelfde geldt voor een mobieltje dat per ongeluk in de wc valt.

Onduidelijk

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet aard- en nagelvast zitten. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld een zwevende vloer? Die ligt eigen­lijk los en valt daarom wél onder de inboedelverzekering. Een gespijkerde parketvloer niet. Die valt onder de opstalverzekering. Een opstalverzekering vergoedt schade aan het huis. Volgens de Consumentenbond is het daarom verstandig de inboedel- en opstalverzekering bij één maatschappij onder te brengen. Dat is soms wat duurder, maar voorkomt discussie en gedoe: één expert handelt de schade af.

Appartement

Woon je in een appartement? Dan heeft de Vereniging van Eigenaren soms al een opstalverzekering voor het hele pand afgesloten. Controleer dan wel de dekking van de opstalverzekering. Soms keert deze niet meer uit dan €5000 voor een badkamer. Dat is vaak niet toereikend. Je kunt dit soort zaken op een inboedelverzekering meeverzekeren als ‘eigenaren­belang’. Huurders kunnen met een ‘huurdersbelang’ eventuele verbeteringen die ze zelf hebben aangebracht, verzekeren.

Allrisk

Een ‘gewone’ inboedelverzekering bestaat niet meer, nu is het een ‘(extra) uitgebreide’ inboedel­verzekering. Wat er precies ­vergoed wordt, staat opgesomd in de ­voorwaarden. Die kunnen per maatschappij verschillen. Daarnaast is er een allrisk-inboedelverzekering. Die vergoedt alle schade in huis, behalve de opgesomde uitzonderingen. In principe wordt de nieuwwaarde uitgekeerd, tot de dagwaarde nog maar 40 procent van de nieuwwaarde is. Dan krijg je de dagwaarde.

Uitzonderingen

Een inboedelverzekering kan soms gul zijn, maar er bestaan nogal wat uitzonderingen. Zoals schade door opzet, overstromin­gen en aardbevingen. Voor sieraden, kunst en audiovisuele apparatuur geldt vaak een maximumvergoeding. Voor mobieltjes en tablets wordt zelden de nieuwwaarde vergoed. Glasschade is standaard uitgesloten; daarvoor moet je een aparte polis afsluiten.

Kosten

De kosten van een inboedelverzekering hangen af van de persoonlijke situatie, zoals gezinssamenstelling, type woning en postcode. Een allriskverzekering is vaak ­enkele euro’s per maand duurder. Daarnaast bieden steeds meer maatschappijen een zogeheten ‘buitenhuis’-dekking aan. Klinkt interessant, maar het is snel een euro of tien per maand duurder, terwijl de voorwaarden strikt zijn. Diefstal is bijvoorbeeld wel gedekt, verlies niet. Audiovisuele apparatuur is soms beperkt of uitgesloten, alleen de dagwaarde wordt uitgekeerd, enzovoorts. Of het interessant is? Ook hier geldt de gouden regel: verzeker alleen risico’s die je zelf niet kunt dragen.

Dekt de inboedelverzekering…

…een mobieltje in de wc laten vallen?

Soms. Een allriskverzekering vergoedt soms nog schade aan spullen door ‘onhandigheid’. Beperkingen: vergoedingen voor mobiele elektronica worden steeds vaker uitgesloten. Vaak is er een eigen risico (rond de €150) en wordt niet altijd de nieuwwaarde vergoed.

…een brandgat in de bank?

Ja. De inboedelverzekering dekt naast brandschade meestal ook schade door ‘zengen en schroeien’. Beperkingen: eigen risico; bij oudere meubels wordt niet altijd de nieuwwaarde vergoed.

…een zonnebril die uit de auto gestolen is?

Ja. Dat valt bijna altijd onder de uitgebreide inboedelverzekering. Beperkingen: eigen risico; verlies is vaak uitgesloten; er moet braakschade zijn en aangifte worden gedaan; vaak dagwaarde in plaats van nieuwwaarde en een maximum van €500.

…een e-bike die uit de schuur wordt gestolen?

Meestal. Dan valt het onder een (extra) uitgebreide inboedelverzekering. Beperkingen: eigen risico; fiets moet op slot staan; maximale vergoeding.

…een lekkage door een ­omgevallen boom op het dak?

Ja. Maar alleen de schade aan de spullen in huis. Voor de schade aan het dak en het huis moet je bij de opstalverzekering zijn. Voor eventueel gebroken glas is er een aparte glasverzekering. Beperkingen: eigen risico en bij een uitgebreide inboedelverzekering moet soms sprake zijn van minimaal windkracht 7 (bij allrisk geldt die beperking niet).

Bron(nen):