Eigen bijdrage zorg voorkomen

Mijn man en ik willen zorgen dat de eigen bijdrage zorg zo min mogelijk uit ons spaargeld betaald wordt, kan dat?

Omdat uw spaargeld voornamelijk de overwaarde eigen woning is, speelt die waarde geen rol wanneer een van u beiden wordt opgenomen. Bij opname van de langstlevende partner zou dat wel kunnen als de opname langer dan twee jaar duurt, omdat het CAK de eigen bijdrage berekent over het vermogen van twee jaar terug. U hebt dus vier jaar de tijd.

Naar de erfgenamen

Wilt u dat uw spaargeld uiteindelijk naar uw erfgenamen/begunstigden gaat en niet opgaat aan de eigen bijdrage, dan kunt u maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten voornamelijk gericht zijn op de situatie dat er een langstlevende is. Zo moet in uw beider testamenten komen dat de erfenis vrijvalt wanneer de langstlevende diensten ontvangt van de overheid waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd. Vroeger stond in testamenten wel dat de erfenis vrijvalt bij opname in een verpleeginrichting, maar die bepaling is achterhaalt nu de eigen bijdrage ook in de thuiszorg berekend wordt.

Testament

Verder is een levenstestament, of notariële volmacht nodig waarmee de gevolmachtigde kan schenken tot bijvoorbeeld aan de vrijstelling box 3. Hier ligt wel een probleem. De nieuwe formulering van de financiële volmacht die de banken samen met de Notariële Beroepsorganisatie overeen zijn gekomen, voorziet juist niet in het mogen schenken. Banken willen geen uitzonderingen. Door die bepaling is het beschermen van het eigen vermogen niet mogelijk. Niet alle banken zijn gelukkig even streng, vraag dus voordat u naar de notaris gaat welk beleid uw bank heeft.

Een alternatief is nog schenkingen te doen die pas vrijvalt bij opname in een zorginstelling. Deze overeenkomst laat u het beste door een notaris vastleggen.

Bron(nen):