Limburgers betalen hogere autopremie

Limburgers betalen twaalf procent meer voor een beperkt casco autoverzekering dan gemiddeld. In Zuid-Holland liggen de premies zes procent hoger. Inwoners van de drie noordelijke provincies Groningen Drenthe en Friesland, betalen gemiddeld de laagste premie, zo'n dertien tot zeventien procent lager.

Dit meldt MoneyView in het SpecialItem Autoverzekeringen. Op basis van diefstal- en inbraakcijfers zou het logisch zijn als de provincies met de grote steden en de meeste autocriminaliteit de hoogste premies zouden betalen. Dat is slechts gedeeltelijk het geval. Zo betalen inwoners van de gemeente Heerlen gemiddeld 27 procent meer premie. De kans op diefstal is relatief groot in deze gemeente. In de stad Utrecht is de kans op diefstal nog groter, maar daar is de premie just lager. In Nijmegen is de kans op diefstal relatief hoog, maar de premie is relatief laag.

MoneyView vermoedt dat verzekeraars schadecijfers over een aantal jaren gebruiken. Ook zullen de verschillende oorzaken meenemen, zoals brand, storm en ruitschade. Toch lukt het MoneyView niet om de grote verschillen volledig te verklaren.

Marters

MoneyView onderzocht ook of minder voor de hand liggende schades gedekt zijn bij een beperkt cascoverzekering. Aardbevingsschade door bijvoorbeeld vallend puin, wordt door ongeveer twee op de drie verzekeringen gedekt. Schade door knagende dieren wordt door bijna geen enkele verzekering gedekt. Knaagschade komt vaak door de steenmarter, die via de onderkant in de motorruimte komt en daar de kabels stuk knaagt. Deze kabels bevatten visolie en zijn daarom gewild bij de marters.