Mag autoverzekeraar aansprakelijkheid erkennen?

Na een aanrijding kan de autoverzekeraar de aansprakelijkheid beoordelen en constateren dat de schuld deels bij de eigen verzekerde ligt. Soms is een verzekerde het daar niet mee eens. Honoreert de verzekeraar dit bezwaar niet, dan kan de verzekerde naar Klachteninstituut Kifid stappen. Kifid heeft nu op haar site uitleg gegeven over de wettelijke regelingen plus enkele voorbeelden uit de praktijk.

Een autoverzekeraar mag volgens de wet schades zelfstandig en actief afhandelen met de andere partij. De verzekeraar heeft daarbij flinke vrijheid en mag vaststellen wie aansprakelijk is. Aan die vrijheid van de verzekeraar zit een grens: de autoverzekeraar moet zich inspannen om de belangen van de verzekerde te beschermen.

Het financiële belang van het erkennen van aansprakelijkheid kan groot zijn. Schadevrije jaren leveren namelijk een premiekorting op, de bekende bonus-malus-regeling. Die korting kan zo hoog oplopen dat veel verzekerden bij een laag schadebedrag liever zelf de schade betalen om een terugval in schadevrije jaren te voorkomen. Als een verzekerde bij een conflict naar het Kifid stapt en daar gelijk krijgt, dan kan de verzekeraar de opdracht krijgen de schadevrije jaren te herstellen en de te veel betaalde premie terug te storten. Mocht de verzekerde zelf de schade hebben betaald, dan moet de autoverzekeraar dit vergoeden

Kop-staart

Een van de voorbeelden is een zaak om een kop-staart botsing op de snelweg. De verzekerde reed achterop een auto van een politieagent in burger. De verzekeraar erkende snel aansprakelijkheid, maar bij het Kifid bleken er bijzondere omstandigheden. Dat had voor de verzekeraar reden moeten zijn voor aanvullende vragen aan de tegenpartij. De verzekeraar heeft dat niet gedaan en daarmee heeft de verzekeraar zich onvoldoende ingespannen om de belangen van de verzekerde te beschermen. Het resultaat is dat de schadevrije jaren moeten worden hersteld. Op de site geeft Kifid zes voorbeelden uit de praktijk.

Bron(nen):