Meer affectieschade uitgekeerd

Getty Images

Verzekeraars hebben in 2020 zo'n tien miljoen euro affectieschade uitgekeerd. Een jaar eerder was dat zes miljoen euro. De afwikkeling van de affectieschade verloot soepel.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2020 kwam het vaker voor dat meerder naasten, zoals echtgenoot én kinderen, recht hadden op een vergoeding. Daardoor was de gemiddelde schadelast in 2020 hoger. In 2019 ging het om 14 duizend euro per claim, in 2020 om 24 duizend euro.
Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Zij kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Een ander moet het letsel hebben veroorzaakt.
Affectieschade is sinds 2019 wettelijk geregeld via de Wet Affectieschade. In de wet zijn vaste bedragen en vastomlijnde doelgroepen opgenomen. Dit zorgt voor duidelijkheid voor de nabestaanden van slachtoffers. Onder de huidige wet komen alleen zaken vanaf 1 januari 2019 voor vergoeding in aanmerking.
Voorbeelden van gevallen die voor affectieschade in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld een kind dat wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout. Of een beroofde vader die is neergeschoten waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.
De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. Is die persoon verzekerd voor de veroorzaakte schade, dan betaalt zijn verzekeraar.
 

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Verzekeraars