Meer schade door extreem weer

Boom op de weg
Getty Images

Extreem weer veroorzaakte in 2021 een schade van meer dan 465 miljoen euro. Gemiddeld keerden verzekeraars sinds 2007 jaarlijks 325 miljoen euro uit aan weergerelateerde schade aan gebouwen en auto's.

Dat blijkt uit de tweede ''Klimaatschademonitor'' van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars koppelen schade door zwaar weer tegenwoordig bijna automatisch aan klimaatverandering.

Voor het eerst is in de monitor ook de schade aan bedrijven meegeteld. Dat verhoogt de schadebedragen door extreem weer aanzienlijk. De schade door de overstroming in Limburg vorig jaar wordt geschat op zeker tachtig miljoen euro voor particulieren. De zakelijke schade bedraagt 130 miljoen euro, zodat de totale schade door de overstroming zo'n 210 miljoen euro is. Andere grote weerschades uit het verleden zijn de hagelbui uit 2016 met 403 miljoen particuliere schade. Daar komt nu 264 miljoen zakelijke schade bij.

Noord-Brabant

In de monitor is een kaart opgenomen die aangeeft welke provincies het zwaarst worden getroffen door bliksem, hagel, neerslag, storm en vorst. De schade door storm, die bijna de helft van alle weerschade veroorzaakt, is vooral groot in de kustgebieden met dichte bebouwing. Gemiddeld genomen is Noord-Brabant de provincie met de meeste weerschade. Dit komt mede door de hagelbui in 2016. Zuid-Holland staat op de tweede plaats.

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars.nl