Minder vragen bij rechtsbijstandsverzekeraar

Getty Images

Over werk en verkeer zijn het afgelopen jaar bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) de meeste juridische hulpvragen binnen gekomen. In totaal heeft SAR 142.166 vragen ontvangen. Dat is minder dan in 2018, toen er 152.532 vragen binnen kwamen.

De meeste van de 26.876 hulpvragen over werk hadden te maken met ontslag. Reorganisatie was de meest voorkomende oorzaak. Een ander veelbesproken onderwerp binnen ontslagzaken was het slapende dienstverband. In april heeft SAR de rechtbank Limburg verzocht een richtinggevende uitspraak bij de Hoge Raad te vragen over dit onderwerp. Dat resulteerde in een uitspraak: een werkgever moet meewerken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding betalen als een werknemer met een slapend dienstverband daarom vraagt. Met die uitspraak heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd in deze materie.

Verkeer

Het aantal verkeerszaken is in vijf jaar met achttien procent gedaald. De meeste geschillen gaan over parkeerschade. Opvallend was de sterke stijging in geschillen met het CBR. Dat ging van 182 hulpvragen in 2018 naar 650 in 2019, een stijging van 350 procent. Het ging daarbij vooral om 75-plussers en beroepschauffeurs die maanden moesten wachten op de verlenging van het rijbewijs. Beroepschauffeurs hebben daardoor wekenlang thuis gezeten.

Burenruzie

Ook ziet SAR veel geschillen tussen buren over bouwen en verbouwen. Heel vaak blijkt de oorzaak van het conflict een gebrek aan informatie en communicatie. SAR constateert dat het veel ellende kan schelen om bij bouwplannen de buren tijdig en volledig te informeren.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Juridische Barometer