Oude uitvaartverzekering 'vertaald' naar vandaag

Bij een oude natura uitvaartverzekering moet gekeken worden naar de bedoeling bij het afsluiten, en dat moet worden vertaald naar de huidige tijd. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de kosten voor asbestemming vallen onder de verzekerde kosten voor grafrechten. De verzekerde krijgt daardoor meer vergoed.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een man had twee begrafenisverzekeringen afgesloten, in 1949 en in 1971. De eerste verzekering dekte een uiterst verzorgde begrafenis, volgens specificatie op het polisblad. Verzekerd waren onder andere de kosten van aanspreker, acht dragers, gebruik van katafalk en baarkleed, graf en grafrechten. Op het polisblad staat geen maximum verzekerd bedrag vermeld.

De andere verzekering zou maximaal vijfhonderd gulden (227 euro) uitkeren. Na de crematie ontving de echtgenote een rekening van ruim vierduizend euro van de uitvaartverzorging, inclusief zo'n 2400 euro voor het crematorium. De vijfhonderd gulden was daarbij al verrekend. Na bezwaar heeft de verzekering 2421 euro uitgekeerd, zodat uiteindelijk 1714 euro voor rekening van de nabestaande bleef. Zij wilde een hogere uitkering en stapte naar de Geschillencommissie.

Vertaling

De Geschillencommissie pakte de genoemde dekkingen uit de verzekeringsovereenkomst erbij en vertaalde deze naar de huidige tijd. Opbaren staat op de lijst, maar het verwijderen van een pacemaker valt daar niet onder. Dit zou onder het niet verzekerde 'verzorging van de overledene' vallen. De huur van het uitvaartcentrum valt volgens de Geschillencommissie onder de dekking 'opbaren, gebruik van katafalk en baarkleed', omdat katafalk en baarkleed er op wijzen dat het de bedoeling was de overledene op te baren in een ruimte waar bezoekers konden komen. Grafrechten zijn gedekt, en zoals grafrechten bij een begrafenis horen, hoort de asbestemming bij een crematie. De verzekerde diensten hebben 769 euro gekost, en deze komen voor rekening van de verzekeraar. De nabestaande moet dit bedrag alsnog uitgekeerd krijgen. De andere verleende diensten waren niet verzekerd en blijven voor rekening van de nabestaande.

Bron(nen):